Tập trung rà soát, giải quyết hồ sơ người có công

Cập nhật: 08:05 | 18/07/2017
(PL&XH) - Vừa qua, tại hội thảo Chủ tịch Hồ Chí Minh với công tác thương binh, liệt sỹ do tạp chí Lao động và xã hội tổ chức, một số thông tin đáng lưu ý đã được ông Đỗ Đăng Khoa, Trưởng Phòng Chính sách 1, Cục người có công, Bộ LĐ-TB&XH cung cấp.

 Theo ông Khoa, hơn 9 triệu lượt người đã được thực hiện các chế độ ưu đãi người có công, trong trên 1,4 triệu người hưởng trợ cấp hàng tháng với tổng kinh phí hàng năm gần 30.000 tỷ đồng.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được trong thời gian vừa qua, công tác đối với người có công đang đứng trước một số vấn đề cần xử lý, trong đã có những mặt còn tồn tại và cả những vấn đề mới nảy sinh.

Một trong những vấn đề đã và đang gây nhiều bức xúc trong dư luận xã hội là vẫn còn một số trường hợp người có công thực sự nhưng vẫn chưa được xác nhận và hưởng chế độ ưu đãi do không còn căn cứ để xác lập hồ sơ;

Trong khi đã những sai sót, nhầm lẫn, tiêu cực trong việc thực hiện chính sách, chế độ đang xảy ra ở một số nơi đã gây không ít khó khăn, phiền hà cho người hưởng chính sách, gây dư luận không tốt trong xã hội khi nỗi đau giả, thành tích giả đè lên nỗi đau thật, thành tích thật.

Những tồn tại này đã làm nảy sinh nhiều vướng mắc trong các gia đình chính sách, tiềm tàng yếu tố không ổn định ở cơ sở, và trực tiếp ảnh hưởng đến kết quả của công tác người có công.

11
Trong năm, Bộ LĐ-TB&XH tập trung rà soát, giải quyết những hồ sơ người có công còn tồn đọng. ẢNH TƯ LIỆU

Nguyên nhân dẫn đến tình trạng này, ngoài những yếu tố khách quan khó tránh khỏi do chiến tranh gian khổ, lâu dài, khốc liệt, do việc ghi chép, quản lý ban đầu có nhiều sơ suất;

Do thời gian quá lâu, đã có nhiều thay đổi về đơn vị hành chính, địa hình tự nhiên của địa bàn chiến đấu, cũng như thay đổi nơi cư trú, khụng còn người biết sự việc… thì còn là những hạn chế trong khâu quản lý và tổ chức thực hiện như việc phân cấp trách nhiệm tổ chức thực hiện chế độ, thủ tục, quản lý hồ sơ còn chưa chặt chẽ;

Công tác tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn thực hiện các văn bản quy định chính sách ưu đãi người có công chưa kịp thời và sâu rộng; chính quyền địa phương cấp cơ sở chưa nhận thức và quán triệt sâu sắc các nội dung của Pháp lệnh ưu đãi người có công;

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thiếu kiểm tra xác minh, chứng nhận không đúng trường hợp bị thương, điều kiện, tiêu chuẩn hưởng chế độ chính sách; phần lớn ở cấp xã không có cán bộ chuyên trách về thương binh-xã hội…

 Chỉ tính trong 5 năm gần đây (từ năm 2012 - 2016), Thanh tra Bộ LĐ-TB&XH đã tiến hành thanh tra tại 28 tỉnh, TP trực thuộc Trung ương và phối hợp với Bộ Quốc phòng tiến hành thanh tra việc xác lập, xét duyệt hồ sơ thương binh tại 5 Quân khu: 2, 3, 4, 5, 7.

Qua kiểm tra trên 60.000 hồ sơ tại các đơn vị, địa phương nêu trên, phát hiện trên 12.000 hồ sơ sai sót hoặc nghi vấn sai sót, trong đã có gần 1.900 hồ sơ không đảm bảo pháp lý, không đủ điều kiện hưởng chế độ ưu đãi, đã kiến nghị các cơ quan có liên quan ban hành quyết định đình chỉ chế độ ưu đãi, buộc hoàn trả ngân sách Nhà nước số tiền đã hưởng sai quy định trên 130 tỷ đồng, giảm chi ngân sách Nhà nước hàng năm trên 37 tỷ đồng...)

Hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày thương binh - liệt sĩ, Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH đã xác định một trong những nhiệm vụ trọng tâm của ngành trong năm 2017 – năm “đền ơn đáp nghĩa” là tập trung rà soát, giải quyết những hồ sơ người có công đang tồn đọng ở địa phương, trước mắt đến cuối năm 2017 cơ bản giải quyết được số hồ sơ đã được xác lập trong những giai đoạn trước đây nhưng chưa được xem xét giải quyết do chưa đảm bảo thủ tục đang tồn đọng ở cấp tỉnh.

Trên cơ sở kết quả triển khai giải quyết thí điểm hồ sơ người có công còn tồn đọng tại các tỉnh Thái Bình, Long An, Ninh Thuận, Thừa Thiên - Huế, Quảng Nam, Tiền Giang và TP Đà Nẵng (đã xác nhận được 75 liệt sĩ và 11 thương binh, người hưởng chính sách như thương binh).

Bộ đã báo cáo Chính phủ ban hành Nghị quyết số 30/NQ-CP ngày 7-3-2017 giao Bộ hướng dẫn trình tự, thủ tục, hồ sơ cụ thể giải quyết các hồ sơ xác nhận liệt sĩ, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh còn tồn đọng tại các địa phương, bảo đảm công khai, minh bạch.

Ngày 20-3-2017, Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH đã ký Quyết định số 408/QĐ-LĐTBXH ban hành quy trình giải quyết hồ sơ người có công tồn đọng. Để đảm bảo nguyên tắc tạo thuận lợi tối đa để người có công được thụ hưởng chính sách nhưng phải hạn chế tối thiểu việc trục lợi chính sách, Quyết định 408 đã nêu rõ việc xem xét, giải quyết hồ sơ tồn đọng phải đảm bảo các yêu cầu của pháp luật về đối tượng, tiêu chuẩn, điều kiện;

Về thủ tục cần xem xét, vận dụng cụ thể cho từng trường hợp, phù hợp với hoàn cảnh lịch sử, đồng thời tích cực tỡm kiếm, khai thác mọi nguồn thông tin, mọi căn cứ có cơ sở phục vụ việc xác nhận người có công;

Phải đảm bảo dân chủ, công khai, minh bạch, đặc biệt tại bước xét duyệt ở cơ sở, tạo điều kiện thuận lợi để nhân dân tham gia giám sát, đặc biệt là các cán bộ lão thành cách mạng, cán bộ tiền khởi nghĩa, đồng chí, đồng đội cùng hoạt động, ý kiến của cộng đồng nhân dân, đồng thời phát huy tốt vai trò của các cơ quan thông tin đại chúng trong minh bạch kết quả giải quyết hồ sơ.

Đến ngày 30-6-2017, đã có 77 hồ sơ tồn đọng đủ điều kiện xác nhận liệt sĩ theo quy trình này.

Đây là những hồ sơ tồn đọng khá lâu (có 8 trường hợp hồ sơ đề nghị xác nhận liệt sĩ tồn đọng của tỉnh An Giang đã hy sinh từ những năm 1945 đến 1953, được xác lập hồ sơ ngay từ những năm sau giải phóng nhưng do không còn đủ người làm chứng nên đến nay mới xác nhận được liệt sĩ).

Nhiều trường hợp khác do tư liệu, nhân chứng lịch sử không đầy đủ hoặc không còn nên các địa phương đã phải tích cực khai thác tối đa thông tin từ các nguồn khác nhau, như Ninh Thuận, Thừa Thiên - Huế phải thu thập thêm thông tin từ ban Liên lạc nhà tù hoặc mời các đồng chí lão thành cách mạng để lắng nghe ý kiến trước khi ban chỉ đạo cấp tỉnh họp xét, đề nghị.

Xuân Thanh / PL&XH

tra-cuu-diem-thi-bottom-article