Giải đáp pháp luật và phòng, chống tham nhũng

Thẩm quyền ban hành quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức

Cập nhật: 17:10 | 23/10/2017
Bạn Nguyễn Viết Hùng có thư gửi báo PL&XH để được tư vấn về thẩm quyền ban hành quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức...

Hỏi: Tôi quan tâm đến quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, vậy xin quý báo cho biết, thẩm quyền ban hành quy tắc ứng xử này thuộc ai?

(Nguyễn Viết Hùng, trú tại quận Thanh Xuân, Hà Nội)

Trả lời:

Về câu hỏi của bạn, báo PL&XH xin được trả lời như sau: Theo Điều 41 (thẩm quyền ban hành quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức) Luật Phòng, chống tham nhũng nêu:

1. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước ban hành quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong cơ quan, ngành, lĩnh vực do mình quản lý.

2. Chánh án Toà án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành quy tắc ứng xử của Thẩm phán, Hội thẩm, Thư ký Toà án, Kiểm sát viên và cán bộ, công chức, viên chức khác trong cơ quan Toà án, Viện kiểm sát.

3. Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong bộ máy chính quyền địa phương; phối hợp với cơ quan trung ương của tổ chức chính trị - xã hội ban hành quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức trong tổ chức này.

Hoa Đỗ

tra-cuu-diem-thi-bottom-article