Tháng 11-2018 doanh thu ngành bán lẻ đạt 288,6 nghìn tỷ đồng

Cập nhật: 14:03 | 04/12/2018
Doanh thu ngành bán lẻ tháng 11-2018 chỉ tăng nhẹ 0,8% so với tháng trước đó tuy nhiên đã tăng mạnh so với cùng kỳ năm 2017.

Theo số liệu mới nhất từ Tổng cục Thống kê, doanh thu ngành bán lẻ tháng 11-2018 đạt 288,6 nghìn tỷ đồng, tính chung doanh thu bán lẻ trong 11 tháng năm 2018 đã cán mốc 3 triệu tỷ đồng.

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng trong tháng 11-2018 ước tính đạt 385 nghìn tỷ đồng, tăng 1,1% so với tháng trước và tăng 12,2% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, doanh thu bán lẻ hàng hóa đạt 288,6 nghìn tỷ đồng, tăng 0,8% so với tháng trước và tăng 13,1% so với cùng kỳ năm 2017. Doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống đạt 47 nghìn tỷ đồng, tăng 2,3% và tăng 8,2%; doanh thu du lịch lữ hành đạt 3,4 nghìn tỷ đồng, tăng 0,7% và tăng 3%; doanh thu dịch vụ khác đạt 46 nghìn tỷ đồng, tăng 1,6% và tăng 11,7%.

thang 11 2018 doanh thu nganh ban le dat 2886 nghin ty dong

Tính chung 11 tháng năm 2018, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước tính đạt 4 triệu tỷ đồng, tăng 11,5% so với cùng kỳ năm trước, nếu loại trừ yếu tố giá tăng 9,34%.

Doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống 11 tháng cũng ước đạt 488,6 nghìn tỷ đồng, chiếm 12,2% tổng mức và tăng 8,6% so với cùng kỳ năm ngoái.

Doanh thu du lịch lữ hành 11 tháng năm nay ước tính đạt 37 nghìn tỷ đồng, chiếm 0,9% tổng mức và tăng 14,7% so với cùng kỳ năm trước.

Tính riêng mức doanh thu bán lẻ hàng hóa trong 11 tháng đầu năm 2018 ước đạt 3 triệu tỷ đồng, chiếm 75,2% tổng mức và tăng 12,3% so với cùng kỳ năm 2017.

Trong đó, mặt hàng lương thực, thực phẩm có mức tăng cao nhất 12,7%. Sau đó là mặt hàng may mặc có với mức tăng là 12,3%. Đồ dùng, dụng cụ, trang thiết bị gia đình đã tăng 12,1% trong 11 tháng đầu năm 2018.

Cao Kỳ

tra-cuu-diem-thi-bottom-article