Thành lập Ban chỉ đạo xác nhận người có công với cách mạng thành phố Hà Nội

Cập nhật: 11:49 | 11/07/2017
(PL&XH) - UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 4067/QĐ-UBND thành lập Ban chỉ đạo xác nhận người có công với cách mạng thành phố Hà Nội và Tổ xác minh, giúp việc Ban chỉ đạo.

Theo quyết định, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Ngô Văn Quý làm Trưởng ban chỉ đạo; Ông Khuất Văn Thành, Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội là Phó Trưởng ban Thường trực; Ông Nguyễn Thế Kết, Thiếu tướng, Chính ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội là Phó Trưởng ban chỉ đạo.

Ban chỉ đạo có nhiệm vụ xây dựng Kế hoạch giải quyết hồ sơ tồn đọng đề nghị xác nhận người có công với cách mạng thành phố Hà Nội; Chỉ đạo tuyên truyền, phổ biến mục đích, yêu cầu của việc giải quyết hồ sơ tồn đọng đề nghị xác nhận người có công với cách mạng thành phố Hà Nội đến các cấp và tầng lớp nhân dân; Chỉ đạo, hướng dẫn, triển khai tổ chức thực hiện Kế hoạch giải quyết hồ sơ tồn đọng đề nghị xác nhận người có công với cách mạng thành phố Hà Nội; Kiểm tra, tổng hợp, báo cáo kết quả giải quyết hồ sơ tồn đọng đề nghị xác nhận người có công với cách mạng trên địa bàn Thành phố gửi Bộ Lao động Thương binh và Xã hội.

Nhiệm vụ Tổ xác minh, giúp việc Ban chỉ đạo - Xét duyệt hồ sơ: lập biên bản xét duyệt từng hồ sơ, tổng hợp, báo cáo hồ sơ tồn đọng trình Ban chỉ đạo; Tổ chức xác minh đối với các hồ sơ chưa rõ, nội dung mâu thuẫn trong hồ sơ tồn đọng xác nhận người có công.

T.Quang

tra-cuu-diem-thi-bottom-article