Thanh toán chi phí khám chữa bệnh BHYT theo giá dịch vụ y tế

Cập nhật: 11:41 | 19/06/2019
Bộ Y tế đã có văn bản 3385/BYT-KH-TC gửi Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc thống nhất thanh toán chi phí khám chữa bệnh BHYT theo giá dịch vụ y tế.
thanh toan chi phi kham chua benh bhyt theo gia dich vu y te
Ảnh minh họa

Thực hiện Nghị quyết 30/NQ-CP ngày 11-5-2019 của Chính phủ về phiên họ thường kỳ tháng 4-2019, Bộ Y tế đề nghị Bảo hiểm xã hội Việt Nam chỉ đạo Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng, Bộ Công an thực hiện thanh toán chi phí khám chữa bệnh BHYT cho các cơ sở y tế theo đúng quy định của Luật giá, Luật BHYT, các văn bản hướng dẫn thi hành các luật này và hợp đồng khám chữa bệnh BHYT.

Trường hợp áp dụng phương thức thanh toán theo giá dịch vụ thì thanh toán theo số lượng dịch vụ và mức giá do cơ quan có thẩm quyền của nhà nước quy định. Cụ thể, số lượng dịch vụ theo số lượng cơ sở y tế đã cung cấp cho người có thẻ BHYT, trên cơ sở số liệu cơ sở y tế đã tổng hợp đề nghị cơ quan BHXH thanh toán và được cơ quan BHXH giám định theo quy định, trong đó lưu ý việc tính số ngày điều trị từ ngày 1-3-2016 đến 14-7-2018 thực hiện theo quy định tại Thông tư liên tịch 37/2015/TTLT-BYT-BTC ngày 29-10-2015 của liên Bộ Y tế - Tài chính. Từ ngày 15-7-2018 thực hiện theo quy định tại Thông tư 15/2018/TT-BYT ngày 30-5-2018 của Bộ Y tế. Chi phí về thuốc, vật tư y tế, máu và chế phẩm máu chưa tính trong giá dịch vụ thì thanh toán theo thực tế sử dụng và giá mua theo đấu thầu của cơ sở y tế; phạm vi, mức hưởng thực hiện theo quy định.

Mức giá dịch vụ thực hiện theo Thông tư liên tịch 37/2015/TTLT-BYT-BTC và Thông tư 15/2018/TT-BYT trong thời gian thông tư này có hiệu lực thi hành, trong đó thời điểm áp dụng mức giá có tiền lương theo quy định tại Thông tư liên tịch 37/2015/TTLT-BYT-BTC được xác định cụ thể như sau:

Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được cơ quan có thẩm quyền phân loại là đơn vị tự bảo đảm chi thường xuyên, đơn vị tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư được thực hiện mức giá gồm chi phí trực tiếp, phụ cấp đặc thù và tiền lương từ ngày 1-3-2016. Đối với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh còn lại thực hiện theo công văn thông báo của Bộ Y tế về thời điểm áp dụng giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh BHYT bao gồm cả chi phí tiền lương đối với các tỉnh, thành phố. Trường hợp tại thời điểm thông báo nhưng đơn vị chưa hoàn thành việc cập nhật mức giá dịch vụ vào phần mềm thanh toán chi phí khám chữa bệnh thì thời điểm thực hiện mức giá có tiền lương tính từ khi cơ quan Bảo hiểm xã hội và các cơ sở y tế đã thống nhất.

Trong văn bản của Bộ Y tế chỉ rõ, trong thời gian Bộ Y tế chưa ban hành định mức kinh tế kỹ thuật bắt buộc phải tuân thủ trong khám bệnh, chữa bệnh; việc thanh toán, quyết toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh thực hiện theo quy định của Luật giá, Luật BHYT và các văn bản hướng dẫn thi hành.

TQ

tra-cuu-diem-thi-thpt-quoc-gia-2019-300x250