Thành ủy Hà Nội tiếp tục lấy ý kiến vào dự thảo Đề án thí điểm mô hình chính quyền đô thị

Cập nhật: 16:29 | 10/08/2018
Ngày 10-8, Thành ủy Hà Nội tiếp tục tổ chức hội thảo lấy ý kiến của các quận, huyện, thị xã vào dự thảo Đề án thí điểm mô hình chính quyền đô thị tại TP Hà Nội.

Ngày 10-8, Thành ủy Hà Nội tiếp tục tổ chức hội thảo lấy ý kiến của các quận, huyện, thị xã vào dự thảo Đề án thí điểm mô hình chính quyền đô thị tại TP Hà Nội.

Phát biểu tại hội thảo, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung khẳng định, đổi mới tổ chức và hoạt động của chính quyền đô thị là nhiệm vụ quan trọng, luôn được Đảng, Nhà nước quan tâm chỉ đạo.

Tuy nhiên, tổ chức chính quyền các cấp ở TP Hà Nội hiện nay trên thực tế còn có một số hạn chế, bất hợp lý, cả về phân định nhiệm vụ, quyền hạn; cơ cấu tổ chức bộ máy; phương thức hoạt động, cơ chế điều hành, chính sách phân cấp quản lý trên một số lĩnh vực chưa phù hợp với đối tượng, đặc thù quản lý ở đô thị và quá trình đô thị hóa ở khu vực nông thôn đang thay đổi nhanh chóng.

Với xu hướng đô thị hóa đang diễn ra mạnh mẽ trên thế giới và Việt Nam, việc triển khai mô hình chính quyền điện tử, cuộc cách mạng Công nghiệp 4.0 và hình thành các đô thị thông minh hiện nay đang dẫn đến những thay đổi mạnh mẽ trong nhận thức, phương thức quản lý, tác động đến các cơ quan nhà nước, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và cả người dân, doanh nghiệp và xã hội.

thanh uy ha noi tiep tuc lay y kien vao du thao de an thi diem mo hinh chinh quyen do thi
Thành ủy Hà Nội lấy ý kiến vào Dự thảo Đề án thí điểm mô hình chính quyền đô thị.

Tại Kết luận số 22-KL/TƯ ngày 7-11-2017 của Bộ Chính trị về sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TƯ của Bộ Chính trị về “Phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội giai đoạn 2011 - 2020”, Bộ Chính trị đã “đồng ý để TP Hà Nội được triển khai thí điểm quản lý theo mô hình chính quyền đô thị trong khu vực các quận; tiếp tục củng cố chính quyền nông thôn theo quy định của pháp luật”.

Mục tiêu của việc xây dựng Đề án là nghiên cứu, đề xuất phương án thí điểm mô hình tổ chức chính quyền đô thị TP Hà Nội (đô thị đặc biệt), trong đó tập trung vào mô hình tổ chức chính quyền tại khu vực đô thị (quận, thị xã, phường) của TP Hà Nội và tiếp tục đổi mới, củng cố chính quyền nông thôn (huyện, xã, thị trấn).

Đến nay, Đề án đã được chỉnh sửa trên cơ sở tiếp thu ý kiến tại nhiều hội thảo trước đây với nhiều ý kiến góp ý của các chuyên gia, nhà khoa học hàng đầu, đại diện các sở, ban, ngành, quận huyện. Việc lấy ý kiến của cán bộ chính quyền cơ sở, đặc biệt là ý kiến góp ý từ cơ sở nhằm tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động, giúp Ban soạn thảo tiếp thu, hoàn chỉnh, hoàn thiện Đề án để trình Bộ Chính trị.

Sau khi nghe trình bày dự thảo Đề án, đã có 12 ý kiến đóng góp của lãnh đạo các địa phương. Các ý kiến đều đồng tình với phương án 1 của dự thảo Đề án: Xây dựng mô hình tổ chức hai cấp chính quyền (cấp thành phố và cấp quận, huyện, thị xã); một cấp hành chính (tại xã, phường, thị trấn).

Tuy nhiên, các đại biểu cho rằng, cần làm rõ vai trò của HĐND cấp huyện khi không có HĐND cấp xã cũng như cần tăng số đại biểu chuyên trách HĐND cấp huyện. Một số đại biểu đề xuất, đối với các xã loại 2 và loại 3 cũng cần có 2 phó chủ tịch (thay vì 1 phó chủ tịch như hiện tại) thì mới đảm đương được công việc.

Về lộ trình thực hiện thí điểm, các đại biểu bày tỏ sự đồng thuận sẽ triển khai đồng loạt vào năm 2021.

Hà Nội là địa phương đầu tiên được Bộ Chính trị giao cho xây dựng Đề án theo hướng xây dựng chính quyền đô thị của Hà Nội với đặc trưng là Thủ đô - đô thị đặc biệt.

Phương Thảo