Giải đáp pháp luật về phòng, chống tham nhũng

Thế nào là quy tắc đạo đức nghề nghiệp?

Cập nhật: 17:21 | 23/10/2017
Bạn Nguyễn Thao Liên có thư gửi báo PL&XH để được giải đáp về vấn đề chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ, công chức, viên chức...
the nao la quy tac dao duc nghe nghiep
Ảnh (st) minh họa

Hỏi: Xin quý báo cho biết, liên quan đến quy tắc đạo đức nghề nghiệp và chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ, công chức, viên chức được pháp luật định như thế nào?

(Nguyễn Thao Liên, trú tại huyện Đông Anh, Hà Nội)

Về câu hỏi của bạn, báo PL&XH xin trả lời như sau:

Theo Điều 42 (quy tắc đạo đức nghề nghiệp) Luật Phòng, chống tham nhũng:

1. Quy tắc đạo đức nghề nghiệp là chuẩn mực xử sự phù hợp với đặc thù của từng nghề bảo đảm sự liêm chính, trung thực và trách nhiệm trong việc hành nghề.

2. Tổ chức xã hội - nghề nghiệp phối hợp với cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành quy tắc đạo đức nghề nghiệp đối với hội viên của mình theo quy định của pháp luật.

Cũng tại Điều 43 (chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ, công chức, viên chức) Luật này:

1. Cơ quan, tổ chức, đơn vị theo thẩm quyền quản lý có trách nhiệm thực hiện việc định kỳ chuyển đổi cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại một số vị trí liên quan đến việc quản lý ngân sách, tài sản của Nhà nước, trực tiếp tiếp xúc và giải quyết công việc của cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân nhằm chủ động phòng ngừa tham nhũng.

2. Việc chuyển đổi vị trí công tác phải theo kế hoạch và được công khai trong nội bộ cơ quan, tổ chức, đơn vị.

3. Việc chuyển đổi vị trí công tác quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này chỉ áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức không giữ chức vụ quản lý. Việc luân chuyển cán bộ, công chức giữ chức vụ quản lý thực hiện theo quy định về luân chuyển cán bộ.

4. Chính phủ ban hành danh mục các vị trí công tác và thời hạn định kỳ chuyển đổi quy định tại khoản 1 Điều này.

Hoa Đỗ

tra-cuu-diem-thi-thpt-quoc-gia-2019-300x250