Thêm quyền lợi BHXH với huấn luyện viên, vận động viên thể thao thành tích cao

Cập nhật: 17:23 | 11/01/2019
Vừa qua, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao chính thức có hiệu lực thi hành từ ngày 1-1-2019 bổ sung nhiều quyền lợi về BHXH đối với đối tượng huấn luyện viên, vận động viên thể thao thành tích cao.

Theo đó, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục thể thao số 26/2018/QH14 ngày 14-6-2018 có bổ sung quyền "được tham gia và hưởng các chế độ về bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm xã hội (BHXH), BH thất nghiệp theo quy định của pháp luật" của đối tượng huấn luyện viên ,vận động viên thể thao thành tích cao.

Cụ thể, VĐV thể thao thành tích cao có các quyền: Được bảo đảm trang thiết bị, phương tiện tập luyện và thi đấu thể thao; được chăm sóc và chữa trị chấn thương trong thời gian tập luyện và thi đấu thể thao; được hưởng chế độ dinh dưỡng đặc thù, tiền lương, tiền hỗ trợ tập luyện, thi đấu thể thao theo quy định của pháp luật; được thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn trong tập luyện và thi đấu thể thao; được tham gia và hưởng các chế độ về bảo hiểm tai nạn lao động – bệnh nghề nghiệp, BHYT, BHXH, BH thất nghiệp theo quy định của pháp luật; được bảo đảm việc học tập văn hóa, chính trị, chuyên môn.

them quyen loi bhxh voi huan luyen vien van dong vien the thao thanh tich cao

Ngoài ra, Luật cũng quy định, VĐV đạt thành tích xuất sắc trong các giải thể thao quốc gia và quốc tế được hưởng chế độ ưu đãi về đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, chăm sóc sức khỏe, tiền thưởng và các chế độ khác theo quy định của pháp luật; VĐV không còn khả năng thi đấu thể thao được Nhà nước tạo điều kiện học nghề và giải quyết việc làm theo quy định của pháp luật; được ưu tiên tuyển dụng vào làm việc tại các cơ sở thể thao; VĐV đội tuyển quốc gia, VĐV đội tuyển tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, ngành bị tai nạn trong quá trình tập luyện, thi đấu thể thao làm mất khả năng lao động hoặc chết, thì bản thân họ hoặc thân nhân được hưởng chế độ trợ cấp theo quy định của pháp luật.

Đối với các HLV thành tích cao cũng được bổ sung các quyền như: Được hưởng tiền lương và chế độ dinh dưỡng đặc thù theo quy định của pháp luật; được bảo đảm trang thiết bị huấn luyện; được thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn trong huấn luyện; được học tập chính trị và nâng cao trình độ chuyên môn; được tham gia và hưởng các chế độ về bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp, BHYT, BHXH, BH thất nghiệp theo quy định của pháp luật. Đồng thời, HLV tham gia huấn luyện VĐV đạt thành tích xuất sắc trong các giải thể thao quốc gia và quốc tế được hưởng chế độ ưu đãi về đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, chăm sóc sức khỏe, tiền thưởng và các chế độ khác theo quy định của pháp luật.

CK

tra-cuu-diem-thi-bottom-article