Thời hạn thực hiện nghĩa vụ dân quân tự vệ có thể là 4 năm

Cập nhật: 17:37 | 14/09/2018
Trong thời bình, Dự thảo quy định công dân nam từ đủ 18 tuổi đến hết 45 tuổi, công dân nữ từ đủ 18 tuổi đến hết 40 tuổi có nghĩa vụ tham gia Dân quân tự vệ.

Chính phủ đang đề xuất sửa đổi Luật Dân quân tự vệ, thay thế cho Luật Dân quân tự vệ năm 2009, sau 9 năm thi hành đang phát sinh một số bất cập cần sửa đổi.

Dự thảo Luật sửa đổi gồm 8 chương, 47 điều; giảm 01 chương, 19 điều so với Luật Dân quân tự vệ năm 2009; quy định về nguyên tắc, nhiệm vụ; tổ chức, biên chế, vũ khí, trang bị; đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn, huấn luyện; hoạt động; chế độ, chính sách, kinh phí bảo đảm; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức về Dân quân tự vệ.

Theo đó, dân quân tự vệ là công dân trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ tham gia Dân quân tự vệ, được tuyển chọn vào phục vụ có thời hạn trong các đơn vị Dân quân tự vệ.

Đây là lực lượng vũ trang quần chúng không thoát ly sản xuất, công tác; là thành phần của lực lượng vũ trang nhân dân; là lực lượng bảo vệ Nhân dân, Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa, làm nòng cốt cùng toàn dân đánh giặc ở địa phương, cơ sở khi có chiến tranh.

thoi han thuc hien nghia vu dan quan tu ve co the la 4 nam
Lực lượng dân quân tự vệ luyện tập (ảnh: baodongnai.vn)

Trong thời bình, Dự thảo quy định công dân nam từ đủ 18 tuổi đến hết 45 tuổi, công dân nữ từ đủ 18 tuổi đến hết 40 tuổi có nghĩa vụ tham gia Dân quân tự vệ; nếu tình nguyện tham gia Dân quân tự vệ thì có thể đến 55 tuổi đối với nam, đến 50 tuổi đối với nữ.

Thời hạn thực hiện nghĩa vụ tham gia Dân quân tự vệ là 4 năm. Căn cứ yêu cầu, nhiệm vụ công tác của địa phương, cơ quan, tổ chức có thể kéo dài thời hạn thực hiện nghĩa vụ tham gia Dân quân tự vệ không quá 2 năm đối với dân quân tại chỗ, cơ động; không quá 3 năm đối với dân quân thường trực, dân quân binh chủng, dân quân biển thường trực.

Riêng trong tình trạng chiến tranh, công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Dân quân tự vệ theo quyết định của Hội đồng quốc phòng và an ninh.

Tháng 4 hằng năm, căn cứ kết quả đăng ký nghĩa vụ quân sự, Chủ tịch UBND cấp xã, người đứng đầu cơ quan, tổ chức có trách nhiệm lập danh sách đăng ký cho công dân đủ 18 tuổi nghĩa vụ tham gia Dân quân tự vệ; tổ chức đăng ký bổ sung cho công dân trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ tham gia Dân quân tự vệ.

Công dân trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ tham gia Dân quân tự vệ khi thay đổi nơi cư trú hoặc nơi làm việc phải đến đăng ký với UBND cấp xã, cơ quan, tổ chức nơi cư trú hoặc nơi làm việc mới.

Dân quân tự vệ khi vắng mặt trong thời gian thực hiện nhiệm vụ đã được thông báo phải báo cáo với người chỉ huy trực tiếp để xem xét, quyết định. Nếu tạm vắng trong thời gian từ 3 tháng trở lên phải báo cáo với Ban chỉ huy quân sự cấp xã nơi cư trú, Ban chỉ huy quân sự cơ quan, tổ chức hoặc người chỉ huy đơn vị tự vệ nơi không có Ban chỉ huy quân sự cơ quan, tổ chức.

H.L