Thông báo về việc xin thôi quốc tịch Việt Nam

Cập nhật: 12:14 | 02/04/2018
Sở Tư pháp TP Hà Nội thông báo về việc xin thôi quốc tịch Việt Nam của:

Họ và tên: Lee Thái Thành

Giới tính: Nữ

Sinh ngày: 24-08-2016

Nơi sinh: Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Times city, Hà Nội

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

Nghề nghiệp: Còn nhỏ

Nơi thường trú: thôn Mai Phúc, xã Mai Lâm, huyện Đông Anh, Hà Nội.

PL&XH

tra-cuu-diem-thi-bottom-article