Thông báo về việc xin thôi quốc tịch Việt Nam

Cập nhật: 07:03 | 24/04/2018
Sở Tư pháp TP Hà Nội thông báo về việc xin thôi quốc tịch Việt Nam của:

Họ và tên: Đào Nguyễn Thái Toàn

Giới tính: Nam

Sinh ngày: 05-03-1987

Nơi sinh: Hà Nội

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

Nơi thường trú: Số 230 đường Giáp Bát, phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội.

PL&XH

tra-cuu-diem-thi-bottom-article