Thực hành văn hóa công sở với cán bộ Thủ đô

Cập nhật: 08:34 | 11/06/2019
Hội đồng thi đua khen thưởng TP Hà Nội tổ chức hội nghị quán triệt kỷ cương hành chính và phát động phong trào “Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thi đua thực hiện văn hóa công sở và nơi công cộng”.

Sau hơn 2 năm triển khai thực hiện Quy tắc ứng xử của CB,CC,VC, người lao động trong các cơ quan thuộc TP Hà Nội, Quy tắc ứng xử nơi công cộng, cán bộ, công chức Thủ đô đã thể hiện tinh thần phục vụ, có thái độ ứng xử đúng chuẩn mực hơn trong thực thi công vụ, tiếp xúc với người dân; giải quyết các thủ tục hành chính thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ giao, am hiểu pháp luật, quy trình thủ tục. Nếp sống văn minh tại các địa bàn dân cư trên địa bàn TP đều cũng có nhiều chuyển biến tích cực, văn minh. Nét đẹp văn hóa ứng xử của người dân thủ đô đã góp phần xây dựng và quảng bá hình ảnh Hà Nội thân thiện, an toàn và mến khách đối với tất cả du khách trên thế giới, lượng khách du lịch đến Hà Nội ngày càng cao.

Cùng với việc tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo, Hà Nội tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy, thực hiện tinh giản biên chế gắn với vị trí việc làm; hoàn thiện nghiên cứu Đề án thí điểm quản lý theo mô hình chính quyền đô thị; đề án thí điểm kiêm nhiệm một số chức danh lãnh đạo chủ chốt tại các quận, huyện, thị xã; đưa vào vận hành chính thức hệ thống phần mềm một cửa điện tử dùng chung 3 cấp.

thuc hanh van hoa cong so voi can bo thu do
10 tập thể và 10 cá nhân được nhận Bằng khen tại Hội nghị.

Bên cạnh những kết quả tích cực, vẫn còn một bộ phận CB, CC có hành vi ứng xử thiếu chuẩn mực với đồng nghiệp, với nhân dân. Một số trường hợp CB,CC,VC, người lao động chưa chấp hành nghiêm kỷ cương trong thực thi công vụ khiến dư luận bức xúc.

Kết quả chỉ số CCHC của các Sở, UBND quận, huyện, thị xã năm 2018 và Chỉ thị của TP về “Đẩy mạnh các giải pháp nhằm nâng cao các chỉ số đánh giá hiệu quả hoạt động của chính quyền TP” được công bố.

Thời gian tới, TP sẽ xây dựng Kế hoạch và triển khai thực hiện với những việc làm thiết thực, cụ thể, tạo sự chuyển biến, đổi mới toàn diện trong thực hiện văn hóa công sở và thực thi nhiệm vụ đối với CB,CC,VC trong toàn TP. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt đến 100% CB,CC,VC, người lao động thực hiện nghiêm những quy định của Quy tắc ứng xử, văn hóa công sở.

Trong những năm gần đây, công tác CCHC của TP Hà Nội luôn được Thành ủy, HĐND, UBND TP xác định là nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá. Năm 2018 và các tháng đầu năm 2019, công tác CCHC của TP tiếp tục có sự chuyển biến tích cực và rõ nét, thực hiện toàn diện, đồng bộ, đầy đủ 6 nội dung của CCHC. TP đã chỉ đạo quyết liệt việc triển khai thực hiện Kế hoạch CCHC giai đoạn 2016 - 2020 của Chính phủ, Chương trình, Kế hoạch CCHC TP, phấn đấu có nhiều chỉ tiêu hoàn thành sớm và về đích trước thời hạn được đề ra trong Nghị quyết số 30c/NQ-CP của Chính phủ, Chương trình số 08-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội.

GĐ Sở, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị; Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã; Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn thời gian tới cần thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Đề án “Văn hóa công vụ” (kèm theo Quyết định số 1847/QĐ-TTg ngày 27-12-2018 của Thủ tướng Chính phủ); đồng thời, đề ra các giải pháp cụ thể để khắc phục ngay các tồn tại, yếu kém.

Tiếp tục “Đẩy mạnh các giải pháp nhằm nâng cao các chỉ số đánh giá hiệu quả hoạt động của chính quyền TP Hà Nội” gắn với việc thực hiện tốt chủ đề “Năm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị”.

Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền tới người dân về các chủ trương của TP, kết quả thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của TP nhằm tạo sự đồng thuận, ủng hộ và đồng hành của người dân; đồng thời, chủ động, kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị, phản ánh, mức độ hài lòng của người dân và DN đối với sự phục vụ của chính quyền các cấp.

Đề cao vai trò nêu gương, trách nhiệm của người đứng đầu các cấp, các cơ quan, đơn vị, bộ phận trực thuộc đối với kết quả, hiệu quả, chất lượng nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị. Siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính gắn với việc thực hiện tốt quy tắc ứng xử của CB,CC,VC trong cơ quan, đơn vị, coi đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt. Tăng cường thanh tra, kiểm tra đột xuất về trách nhiệm thực thi công vụ, đạo đức nghề nghiệp, quy tắc giao tiếp ứng xử nơi công sở, chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính của đội ngũ CB,CC,VC; xử lý nghiêm các tập thể, cá nhân sai phạm.

Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã; Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn tăng cường công khai, minh bạch, thông tin cụ thể (tại các nhà sinh hoạt cộng đồng ở khu dân cư, tổ dân phố, thôn…) các công việc chính quyền đã làm vì người dân để người dân biết, hiểu, chia sẻ và đồng hành với công việc của chính quyền. Thông báo, niêm yết công khai các chủ trương, kế hoạch, dự toán và quyết toán thu, chi ngân sách về chính sách hỗ trợ người nghèo, tái định cư; về đầu tư, xây dựng các công trình công cộng, phục vụ dân sinh để dân biết, tham gia giám sát, góp ý, phản ánh với chính quyền…

Chí Tùng

tra-cuu-diem-thi-bottom-article