Tích cực chuẩn bị cho Đại hội đại biểu các DTTS TP Hà Nội lần thứ III năm 2019

Cập nhật: 08:36 | 21/05/2019
Theo dự thảo Kế hoạch, thời gian tổ chức Đại hội đại biểu TP Hà Nội là 2 ngày, dự kiến trong tháng 9-2019; thời gian tổ chức Đại hội đại biểu tại cấp huyện là 1 ngày, hoàn thành xong trước ngày 30-6-2019.

Hiện nay, trên địa bàn Thủ đô Hà Nội, đồng bào các dân tộc thiểu số (DTTS) sinh sống ở tất cả 30/30 quận, huyện, thị xã với trên 92.000 người, thuộc 50 thành phần dân tộc, chiếm 0,92% dân số toàn TP, trong đó chủ yếu là dân tộc Mường, Tày, Dao và một số dân tộc thiểu số khác. Đồng bào dân tộc thiểu số của Thủ đô cư trú tập trung theo cộng đồng thôn, xã tại 153 thôn, thuộc 14 xã của 5 huyện là Ba Vì, Thạch Thất, Quốc Oai, Chương Mỹ và Mỹ Đức.

Đại hội đại biểu các DTTS TP Hà Nội lần thứ III năm 2019 được tổ chức nhằm tiếp tục khẳng định đường lối nhất quán của Đảng, Nhà nước về vấn đề dân tộc đại đoàn kết dân tộc; khơi dậy lòng yêu nước, xây dựng, củng cố niềm tin, tạo sự đồng thuận của đồng bào dân tộc thiểu số vào đường lối đổi mới của Đảng.

tich cuc chuan bi cho dai hoi dai bieu cac dtts tp ha noi lan thu iii nam 2019
Ban Dân tộc TP Hà Nội tích cực chuẩn bị cho Đại hội các DTTS TP Hà Nội lần thứ III năm 2019
(ảnh: Khánh Phong)

Đồng thời, tổng kết, đánh giá thành tựu, kết quả thực hiện công tác dân tộc, chính sách dân tộc, phát triển cơ sở hạ tầng, xóa đói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2014-2019, từ đó rút ra những bài học kinh nghiệm, xây dựng phương hướng mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện công tác dân tộc của TP Hà Nội giai đoạn 2019-2024; Biểu dương và tôn vinh những tập thể, cá nhân tiêu biểu xuất sắc, động viên, cổ vũ đồng bào các dân tộc thiểu số tiếp tục đóng góp vào sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Thủ đô và đất nước.

Ngày 26-3-2019, Chủ tịch UBND TP Hà Nội đã ký ban hành Quyết định số 1391/QĐ-UBND về việc thành lập Ban chỉ đạo Đại hội đại biểu các DTTS TP Hà Nội lần thứ III. Ban chỉ đạo do đồng chí Nguyễn Văn Sửu, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP làm Trưởng ban; đồng chí Nguyễn Tất Vinh, Trưởng Ban Dân tộc TP làm Phó Trưởng ban thường trực; các đồng chí: Bùi Tuấn Ngọc, Phó Trưởng Ban Dân vận Thành ủy, Nguyễn Thị Kim Dung, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội làm Phó Trưởng ban. Và 19 thành viên là đại diện lãnh đạo các cơ quan của TP Hà Nội có liên quan.

Ban chỉ đạo sẽ thành lập Ban tổ chức và các tiểu ban giúp việc Đại hội cấp TP; phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban chỉ đạo; chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc tổ chức Đại hội đại biểu các DTTS cấp huyện, cấp TP lần thứ III năm 2019; ban hành Kế hoạch triển khai tổ chức Đại hội đại biểu các DTTS TP Hà Nội lần thứ III năm 2019.

Để chuẩn bị cho Đại hội đại biểu các DTTS TP Hà Nội lần thứ III năm 2019, vừa qua, Ban chỉ đạo Đại hội đại biểu các DTTS TP Hà Nội lần thứ III năm 2019 đã tổ chức cuộc họp để thống nhất triển khai các nội dung. Đồng chí Nguyễn Văn Sửu, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hà Nội, Trưởng Ban chỉ đạo Đại hội chủ trì cuộc họp.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hà Nội Nguyễn Văn Sửu yêu cầu Đại hội phải được tổ chức trang trọng với quy mô phù hợp, thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm; tạo được khí thế sôi nổi, phấn khởi, tự hào trong các tầng lớp nhân dân để tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy nội lực, hội nhập và phát triển Thủ đô và đất nước.

Là cơ quan thường trực giúp việc Ban chỉ đạo, Ban Dân tộc TP Hà Nội có nhiệm vụ hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc, theo dõi, tổng hợp kết quả việc tổ chức Đại hội đại biểu các DTTS cấp huyện lần thứ III năm 2019; tham mưu giúp Ban chỉ đạo xây dựng và thực hiện Kế hoạch tổ chức Đại hội đại biểu các DTTS TP Hà Nội lần thứ III năm 2019; thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban chỉ đạo phân công.

Nhằm chuẩn bị chu đáo để Đại hội diễn ra thành công tốt đẹp, Ban Dân tộc TP Hà Nội, Ban tổ chức Đại hội đại biểu các DTTS TP Hà Nội lần thứ III năm 2019 đã tổ chức họp, phân công nhiệm vụ cho các thành viên, tiểu ban giúp việc cho Ban tổ chức triển khai một số nội dung chương trình, công tác chỉ đạo Đại hội cấp huyện, TP.

Khánh Phong

tra-cuu-diem-thi-bottom-article