Tiếp tục rà soát để sửa đổi các luật có liên quan đến Luật quy hoạch

Cập nhật: 11:43 | 20/09/2018
Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung các luật có liên quan đến quy hoạch bao gồm 32 điều, trong đó có 31 điều quy định việc sửa đổi 37 luật và 1 điều về quy định hiệu lực thi hành luật.

Tiếp tục chương trình Phiên họp thứ 27, Ủy ban Thường vụ Quốc hội vừa cho ý kiến về Dự án Luật sửa đổi, bổ sung các luật có quy định liên quan đến quy hoạch.

Theo Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và đầu tư Nguyễn Chí Dũng, Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung các luật có liên quan đến quy hoạch bao gồm 32 điều, trong đó có 31 điều quy định việc sửa đổi 37 luật và 1 điều về quy định hiệu lực thi hành luật.

Thẩm tra Tờ trình, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh nêu rõ, Thường trực Ủy ban Kinh tế cho rằng hồ sơ dự án Luật đã tuân thủ theo quy định, cơ bản đáp ứng điều kiện trình Quốc hội.

Tuy nhiên, với việc dùng một luật sửa đổi, bổ sung 37 luật hiện hành thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau là khó khăn, thách thức rất lớn, đặc biệt trong việc rà soát, đối chiếu để vừa phải bảo đảm tính thống nhất trong mỗi đạo luật, tính thống nhất giữa các văn bản trong hệ thống pháp luật và bảo đảm tính khả thi trong quá trình triển khai thực tiễn.

tiep tuc ra soat de sua doi cac luat co lien quan den luat quy hoach
Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng trình bày Tờ trình Dự luật (ảnh: quochoi.vn)

Thường trực Ủy ban Kinh tế cơ bản tán thành với phạm vi điều chỉnh của dự án Luật, ngoài 14 luật thuộc Phụ lục III của Luật Quy hoạch, Tờ trình của Chính phủ cũng kiến nghị sửa đổi, bổ sung 23 luật khác có liên quan nhằm bảo đảm sự đồng bộ, thống nhất với Luật Quy hoạch.

Tuy nhiên, Thường trực Ủy ban Kinh tế đề nghị, cơ quan soạn thảo tiếp tục rà soát kỹ lưỡng, bảo đảm không để sót các quy định liên quan cần sửa đổi, bổ sung, cũng như không mở rộng ra ngoài phạm vi quy định, tuân thủ quan điểm xây dựng Luật đã nêu tại Tờ trình của Chính phủ và các nguyên tắc nêu trên.

Cho ý kiến tại phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nêu rõ, về nguyên tắc, sửa đổi các luật liên quan đến quy hoạch không được trái đối với Luật quy hoạch. Chủ tịch Quốc hội đề nghị rà soát lại tất các các luật để không bỏ sót luật nào có liên quan đến quy hoạch, nhưng cũng không mở rộng phạm vi điều chỉnh của Dự án Luật sửa đổi, bổ sung các luật có quy định liên quan đến quy hoạch.

Kết luận nội dung thảo luận, Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển nhấn mạnh, UBTVQH nhận thấy đây là Dự án Luật khó, sửa đổi 37 luật có liên quan, sẽ thông qua tại một kỳ họp để đảm bảo ngày 1-1-2019 sẽ triển khai Luật Quy hoạch một cách toàn diện, đầy đủ.

Vì vậy, UBTVQH đề nghị Chính phủ rà soát lại tất cả các điều khoản của Luật này để tránh xung đột với các Luật khác, nhất là Luật Quy hoạch, tránh tình trạng bỏ lọt một số luật khác có liên quan đến quy hoạch mà chưa được quy định trong luật này.

H.L