• Chính thức tăng giá sách giáo khoa từ năm học 2019-2020
  Tối 29-3, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam (NXB GDVN) đã bất ngờ thông báo tăng giá bán của các bộ sách giáo khoa (SGK) từ lớp 1 đến lớp 12, bình quân tăng từ 1.000 đến 1.800 đồng/cuốn sách.
 • Triển khai thi hành Luật Đặc xá năm 2018
  Luật Đặc xá số 30/2018/QH14 được Quốc hội khóa XIV thông qua tại Kỳ họp thứ 6 ngày 19-11-2018, có hiệu lực thi hành từ ngày 01-7-2019. Để bảo đảm triển khai thi hành Luật Đặc xá năm 2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật này.
 • Quy định mới về rà soát, tìm người nhận trẻ em làm con nuôi
  Chính phủ ban hành Nghị định 24/2019/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 19/2011/NĐ-CP ngày 21-3-2011 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật nuôi con nuôi.
 • Sửa quy định về xác định chỉ tiêu tuyển sinh đại học chính quy
  Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành Thông tư 01/2019/TT-BGDĐT sửa đổi, bổ sung Thông tư 06/2018/TT-BGDĐT quy định về việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ trung cấp, cao đẳng các ngành đào tạo giáo viên; trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ.
 • Những chính sách có hiệu lực từ tháng 3-2019
  Nhiều chính sách mới, thiết thực khác cũng sẽ có hiệu lực từ tháng 3-2019 như: Bắt buộc triển khai hồ sơ bệnh án điện tử, đơn giản hóa chế độ báo cáo trong cơ quan Nhà nước; Áp dụng quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định CPTPP…
 • Đề xuất chế độ, chính sách đối với sĩ quan, hạ sĩ quan CAND chuyển ngành
  Bộ Công an đang dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Công an nhân dân; trong đó, quy định cụ thể về chế độ, chính sách đối với sĩ quan, hạ sĩ quan Công an nhân dân chuyển ngành.
 • Đề xuất chế độ, chính sách đối với sĩ quan, hạ sĩ quan CAND nghỉ hưu
  Bộ Công an đang dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Công an nhân dân. Trong đó, quy định cụ thể về chế độ, chính sách đối với sĩ quan, hạ sĩ quan Công an nhân dân nghỉ hưu.
 • Đề xuất kéo dài hạn tuổi phục vụ của sĩ quan CAND
  Bộ Công an đang dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Công an nhân dân. Trong đó, quy định cụ thể về điều kiện, thời gian kéo dài hạn tuổi phục vụ của sĩ quan Công an nhân dân là giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ, chuyên gia cao cấp.
 • Triển khai thi hành Luật Bảo vệ bí mật nhà nước
  Luật Bảo vệ bí mật nhà nước số 29/2018/QH14 được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 6 ngày 15-11-2018, có hiệu lực thi hành từ ngày 1-7-2020. Để triển khai, thi hành Luật kịp thời, thống nhất và hiệu quả, Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật này.
 • 35 nước có công dân được thí điểm cấp thị thực điện tử
  Chính phủ ban hành Nghị định số 17/2019/NĐ-CPsửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 7/2017/NĐ-CP ngày 25-1-2017. Trong đó, sửa đổi, bổ sung danh sách các nước có công dân được thí điểm cấp thị thực điện tử và danh sách các cửa khẩu cho phép người nước ngoài nhập cảnh, xuất cảnh bằng thị thực điện tử.
|< < 1 2 3 4 5 > >|