Tính định hướng trong tiêu chí “xây” xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

Cập nhật: 08:05 | 13/03/2018
Xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật có vai trò quan trọng trong việc tạo cơ sở tiếp cận pháp luật cho người dân ở cơ sở, nhưng đây cũng là nhiệm vụ phức tạp và còn khá mới. Quá trình triển khai nhiệm vụ này, cấp cơ sở hiện đang gặp nhiều khó khăn, vướng mắc…

Nguồn lực chưa tương xứng với yêu cầu, nhiệm vụ

Theo Phó Chủ tịch UBND huyện Gia Lâm Lê Duy Thanh, dù đã được triển khai, tuyên truyền, phổ biến, tập huấn nghiệp vụ nhưng nhận thức của một bộ phận cán bộ và nhân dân về nhiệm vụ này còn hạn chế, chưa có kinh nghiệm. Quá trình triển khai thực hiện nhiệm còn lúng túng, chưa đánh giá sát thực kết quả thực hiện các chỉ tiêu, tiêu chí tiếp cận pháp luật tại địa phương.

Bên cạnh đó, một số chỉ tiêu, tiêu chí tiếp cận pháp luật chưa có tính định lượng cụ thể, nên rất khó khăn trong việc đánh giá, chấm điểm. Công tác chỉ đạo, phân công công chức chuyên môn theo dõi các tiêu chí, chỉ tiêu tiếp cận pháp luật của UBND các xã, thị trấn chưa được cụ thể, rõ ràng.

Việc phối hợp giữa các công chức chuyên môn của UBND xã, thị trấn trong quá trình tổ chức đánh giá, chấm điểm kết quả thực hiện các tiêu chí, chỉ tiêu tiếp cận pháp luật chưa được chặt chẽ. Mặt khác công chức cấp xã nhất là công chức tư pháp –hộ tịch kiêm nhiệm nhiều việc, dẫn đến thu thập số liệu, tài liệu đánh giá, tổng hợp kết quả đánh giá chưa sát thực, bảo đảm chất lượng, đúng tiến độ...

Ngoài ra, do thu ngân sách cấp xã và ngân sách cấp trên bổ sung cho ngân sách cấp xã còn hạn chế, khó khăn. Việc đầu tư trang thiết bị phục vụ cho công tác thực hiện thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của UBND cấp xã; kinh phí cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, các thiết chế thông tin văn hóa, pháp luật ở cơ sở; công tác hòa giải ở cơ sở cũng như cơ sở hạ tầng phục vụ ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động cơ quan hành chính Nhà nước tại cơ sở theo đó còn nhiều hạn chế.

Vụ trưởng Vụ PBGDPL (Bộ Tư pháp) Đỗ Xuân Lân cho biết: Cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật, nguồn lực bảo đảm của nhiều địa phương cho hoạt động thực thi công vụ còn chưa tương xứng với yêu cầu nhiệm vụ.

Năng lực, trình độ, thói quen trong lề lối làm việc của đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã còn hạn chế. Từ đó lúng túng, thậm chí còn tùy tiện mặc dù pháp luật đã có quy định cụ thể về trách nhiệm trong việc thường xuyên rà soát, đánh giá để đề ra các giải pháp hoàn thiện chức trách được giao.

tinh dinh huong trong tieu chi xay xa dat chuan tiep can phap luat
Công tác tập huấn xây dựng xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật cho các Sở, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã được Hà Nội quan tâm triển khai ngay sau khi có Quyết định 619/QĐ-TTg . ảnh: N.an

Nâng cao nhận thức của cán bộ và nhân dân về chuẩn tiếp cận pháp luật

Ghi nhận những khó khăn, vướng mắc, tuy nhiên theo Vụ trưởng Vụ PBGDPL Đỗ Xuân Lân: “Việc xây dựng xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật không phải là việc mới được giao cho địa phương mà qua rà soát đã tổng hợp các nhiệm vụ giao cho chính quyền cấp xã hiện hành, gom lại trong một văn bản để có sự triển khai một cách hệ thống, toàn diện”.

“Đây là nhiệm vụ quan trọng. Bởi kết quả xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật là tiêu chí đánh giá xã đạt chuẩn nông thôn mới và phường, trị trấn đạt chuẩn đô thị văn minh; đảng bộ, chính quyền cấp xã đạt trong sạch vững mạnh, là tiêu chí đánh giá thi đua, khen thưởng hàng năm của chính quyền cấp xã” – Vụ trưởng Vụ PBGDPL Đỗ Xuân Lân nhấn mạnh.

Để xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật có hiệu quả, thiết thực, hiện Bộ Tư pháp đang tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn triển khai thực hiện nghiêm túc, đầy đủ và toàn diện Quyết định số 619/QĐ-TTg phù hợp với đặc thù của từng địa bàn; tập trung thực hiện tốt việc xây dựng các mô hình chỉ đạo điểm để tổng kết, nhân rộng trong phạm vi cả nước …

Từ thực tiễn triển khai ở địa phương, Phó Chủ tịch UBND huyện Gia Lâm Lê Duy Thanh đề xuất, Bộ Tư pháp và các Bộ, ngành có liên quan hướng dẫn cụ thể danh mục thông tin phải được công khai, danh mục thông tin phải cung cấp thuộc trách nhiệm của UBND cấp xã theo Luật Tiếp cận thông tin.

Ông Lê Duy Thanh cũng đề nghị TP Hà Nội xem xét sửa đổi, bổ sung Quyết định số 92/2014/QĐ-UBND về việc áp dụng mức chi cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân và công tác hòa giải ở cơ sở TP Hà Nội. Trong đó quy định rõ hơn các khoản kinh phí chi cho nhiệm vụ xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật…

Phó Giám đốc Sở Tư pháp Hà Nội Hồ Xuân Hương: “Việc triển khai xây dựng cấp xã đạt chuẩn về tiếp cận pháp luật trên địa bàn TP Hà Nội có vai trò quan trọng trong việc nâng cao nhận thức pháp luật, ý thức tôn trọng và tuân thủ pháp luật; tạo lập khung pháp lý để tăng cường hơn nữa các điều kiện, các biện pháp bảo đảm thực hiện đầy đủ các quyền con người, quyền công dân, nhất là quyền được thông tin pháp luật, quyền được tiếp cận, sử dụng pháp luật.

Bên cạnh đó, qua triển khai nhiệm vụ này sẽ kịp thời tháo gỡ những khó khăn, những vướng mắc trong thi hành pháp luật trên địa bàn cấp xã hiện nay; đánh giá đúng thực trạng, nắm bắt các hạn chế tồn tại trong quản lý tổ chức, thực hiện các tiêu chí và chỉ tiêu tiếp cận pháp luật. Trên cơ sở đó nâng cao trách nhiệm của cán bộ công chức cấp xã trong việc thực thi công vụ.

Ngoài ra, việc xây dựng xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật cũng là một nội dung quan trọng trong thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020, giúp cải thiện và nâng cao chất lượng đời sống văn hóa của người dân khu vực nông thôn”.

Phó Giám đốc Sở Tư pháp Hà Nội Hồ Xuân Hương: “Việc triển khai xây dựng cấp xã đạt chuẩn về tiếp cận pháp luật trên địa bàn TP Hà Nội có vai trò quan trọng trong việc nâng cao nhận thức pháp luật, ý thức tôn trọng và tuân thủ pháp luật; tạo lập khung pháp lý để tăng cường hơn nữa các điều kiện, các biện pháp bảo đảm thực hiện đầy đủ các quyền con người, quyền công dân, nhất là quyền được thông tin pháp luật, quyền được tiếp cận, sử dụng pháp luật.

Bên cạnh đó, qua triển khai nhiệm vụ này sẽ kịp thời tháo gỡ những khó khăn, những vướng mắc trong thi hành pháp luật trên địa bàn cấp xã hiện nay; đánh giá đúng thực trạng, nắm bắt các hạn chế tồn tại trong quản lý tổ chức, thực hiện các tiêu chí và chỉ tiêu tiếp cận pháp luật. Trên cơ sở đó nâng cao trách nhiệm của cán bộ công chức cấp xã trong việc thực thi công vụ. Ngoài ra, việc xây dựng xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật cũng là một nội dung quan trọng trong thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020, giúp cải thiện và nâng cao chất lượng đời sống văn hóa của người dân khu vực nông thôn”.

Nguyên An