Tổ chức, cá nhân có quyền tố cáo vi phạm về an ninh mạng

Cập nhật: 14:41 | 27/02/2018
Đoàn Đại biểu Quốc hội TP Hà Nội đang xin ý kiến đóng góp của cử tri và nhân dân vào 02 dự án Luật Quốc phòng (sửa đổi) và Luật An ninh mạng, sẽ trình Quốc hội xem xét tại Kỳ họp thứ Năm sắp tới.

Theo đó, dự thảo Luật Quốc phòng (sửa đổi) gồm 7 chương, 42 điều, quy định nguyên tắc, chính sách; hoạt động cơ bản về quốc phòng; tình trạng chiến tranh, tình trạng khẩn cấp về quốc phòng, thiết quân luật, giới nghiêm; lực lượng vũ trang nhân dân; bảo đảm quốc phòng; nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, tổ chức quyền và nghĩa vụ của công dân về quốc phòng.

Đáng chú ý, Dự thảo sửa đổi đưa ra 5 hành vi bị nghiêm cấm, bao gồm: Chống lại độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, Nhân dân, Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa và sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc;

Thành lập đơn vị vũ trang trái pháp luật; điều động, sử dụng người, trang bị, thiết bị, vũ khí để tiến hành các hoạt động vũ trang khi chưa có lệnh của cấp có thẩm quyền hoặc không có trong kế hoạch huấn luyện, diễn tập, sẵn sàng chiến đấu được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

Chống lại hoặc cản trở cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ quốc phòng; Lợi dụng, lạm dụng việc thực hiện nhiệm vụ quốc phòng để xâm phạm lợi ích của quốc gia, quyền, lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân; Phân biệt đối xử về giới trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng.

to chuc ca nhan co quyen to cao vi pham ve an ninh mang
Theo Dự thảo Luật An ninh mạng, cá nhân, tổ chức có quyền khiếu nại, khởi kiện, tố cáo về hành vi vi phạm pháp luật về an ninh mạng (ảnh: internet)

Dự thảo Luật An ninh mạng gồm 7 chương, 51 điều, quy định về hoạt động bảo vệ an ninh quốc gia và nguyên tắc, nội dung, biện pháp bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trên không gian mạng; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

Theo Dự thảo, tổ chức, cá nhân có quyền sử dụng, tham gia các hoạt động xã hội trên không gian mạng; Được bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp trên không gian mạng; Khiếu nại, khởi kiện, tố cáo về hành vi vi phạm pháp luật về an ninh mạng.

Bên cạnh đó, các tổ chức, cá nhân phải tuân thủ quy định của pháp luật về bảo vệ an ninh mạng; cung cấp kịp thời những thông tin liên quan đến bảo vệ an ninh mạng, nguy cơ đe dọa an ninh mạng, hành vi xâm phạm an ninh mạng cho cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền, lực lượng chuyên trách bảo vệ an ninh mạng của Bộ Công an hoặc cơ quan Công an nơi gần nhất.

Đồng thời, thực hiện yêu cầu và hướng dẫn của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền trong bảo vệ an ninh mạng; giúp đỡ, tạo điều kiện cho cơ quan, tổ chức và người có trách nhiệm tiến hành các biện pháp bảo vệ an ninh.

H.L