Tổ chức Tuần lễ Hưởng ứng học tập suốt đời năm 2017

Cập nhật: 09:03 | 28/09/2017
(PL&XH)-Văn phòng UBND TP Hà Nội vừa ban hành Công văn số 9029/VP-KGVX đề nghị sở, ngành liên quan, UBND quận, huyện, thị xã tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2017 được tổ chức từ ngày 2-8/10/2017.

Công văn nêu rõ, UBND thành phố nhận được công văn của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn tổ chức “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời” năm 2017.

Theo đó, Tuần lễ được tổ chức từ ngày 2 đến 8/10/2017, lễ khai mạc sẽ được tổ chức vào ngày 2/10/2017. Căn cứ vào điều kiện cụ thể của địa phương, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức Tuần lễ năm 2017 với hình thức, nội dung phù hợp.

Về việc trên, UBND thành phố Hà Nội giao Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Hội Khuyến học thành phố, UBND quận, huyện, thị xã và đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, báo cáo UBND Thành phố trước khi tổ chức thực hiện. Báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo, UBND thành phố kết quả tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2017 trước ngày 15/10/2017.

  1. Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời là sự kiện quan trọng được tổ chức vào đầu tháng 10 hàng năm, nhằm nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân về học tập suốt đời và xây dựng xã hội học tập. Năm nay, Sở Giáo dục và đào tạo Hà Nội sẽ lấy chủ đề cho Tuần lễ này là “Học tập để hoàn thiện nhân cách, phát triển bản thân”.

 

PV

tra-cuu-diem-thi-bottom-article