Quảng Ninh

Tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị 32 về phổ biến giáo dục pháp luật

Cập nhật: 18:22 | 02/06/2019
Tại hội thảo nhiều đại biểu đưa ra ý kiến về những khó khăn, tồn tại trong quá trình thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại các địa phương.    
tong ket 15 nam thuc hien chi thi 32 ve pho bien giao duc phap luat
Quang cảnh hội thảo

Sáng 31-5, tại TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, dưới sự chủ trì của Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật, Bộ Tư pháp và UBND tỉnh Quảng Ninh đã diễn ra hội thảo “Đánh giá tình hình, kết quả 15 năm thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09-12-2003 của Ban Bí thư Trung Ương Đảng”. Tại hội thảo, đại diện Sở Tư pháp Hà Nội đã có bài tham luận đánh giá hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) của TP Hà Nội.

Đến tham dự hội thảo có TS. Lê Vệ Quốc, Vụ trưởng Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật, Bộ Tư pháp; ông Bùi Văn Khắng, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh; bà Hồ Xuân Hương, Phó giám đốc Sở Tư pháp TP Hà Nội; ông Nghiêm Xuân Trường, Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Quảng Ninh; Lãnh đạo đại diện Sở Tư pháp 25 tỉnh phía bắc; Đại diện các trường, trung tâm thuộc Bộ Tư pháp.

tong ket 15 nam thuc hien chi thi 32 ve pho bien giao duc phap luat
TS. Lê Vệ Quốc, Vụ trưởng Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật, Bộ Tư pháp phát biểu khai mạc và chủ trì buổi hội thảo

Hội thảo nhằm đánh giá tình hình, kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW (Chỉ thị số 32); Những kết quả đạt được sau 15 năm triển khai Chỉ thị số 32 trong việc xây dựng, hoàn thiện, thể chế, chính sách pháp luật về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và gắn liền với việc tổ chức thực hiện luật phổ biến giáo dục pháp luật.

Hội thảo đã nhận được 8 tham luận, các tham luận đã nhấn mạnh đến quá trình triển khai thực hiện Chỉ thị số 32 và luật phổ biến, giáo dục pháp luật; những kết quả đật được trong 15 năm thực hiện và những tồn tại, hạn chế, bài học kinh nghiệm trong quá trình thực hiện.

Tại hội thảo, đồng chí Hồ Xuân Hương, Phó giám đốc Sở Tư pháp Hà Nội đã nêu rõ trong tham luận: Sau khi Ban bí thư ban hành Chỉ thị số 32-CT/TW, ngày 9 tháng 12 năm 2003, Chính Phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành các nghị quyết, quyết định về công tác tuyên truyền, PBGDPL. Ngày 1-2-2004 Ban thường vụ Thành ủy Hà Nội đã ban hành chỉ thị số 27-CT-TU về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác PBGDPL, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ, nhân dân Thủ đô”.

tong ket 15 nam thuc hien chi thi 32 ve pho bien giao duc phap luat
Bà Hồ Xuân Hương, Phó giám đốc Sở Tư pháp Hà Nội báo cáo kết quả 15 năm thực hiện Chỉ thị số 32 và PBGDPL của TP Hà Nội.

Sau khi Thành ủy ra Chỉ thị, các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể luôn coi việc chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ phổ biến, giáo dục pháp luật là công việc của cả hệ thống chính trị. Trong đó, cơ quan tư pháp là lực lượng nòng cốt có trách nhiệm tham mưu cho cấp ủy và chính quyền trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, các ngành tổ chức có hiệu quả các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng và Nhà nước trong nhiệm vụ phổ biến, giáo dục pháp luật.

Bằng sự vào cuộc kịp thời và sự đi đầu của cơ quan tư pháp, hội đồng phối hợp PBGDPL thành phố đã tăng cường giao lưu đối thoại, nâng cao hiệu quả công tác PBGDPL thông qua việc tổ chức hội nghị, tọa đàm, giao lưu giải đáp pháp luật trực tuyến; Xây dựng nhiều mô hình mới, ứng dụng mạnh mẽ CNTT trong hoạt động PBGDPL như tuyên truyền trên truyền hình, các phương tiện thông tin đại chúng, phát sóng trên đài phát thanh và truyền hình Hà Nội, hệ thống phát thanh, cổng TTĐT của các sở, ngành, quận, huyện… Để cụ thể hóa đến từng người dân, hội đồng phối hợp PBGDPL thành phố đã tham mưu cho UBND TP tổ chức nhiều cuộc thi tìm hiêu pháp luật trên địa bàn thành phố như cuộc thi “Tìm hiểu Luật xử lý vi phạm hành chính”, “Tìm hiểu hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam năm 2013”. “Tìm hiểu Bộ luật Dân sự năm 2015”…

tong ket 15 nam thuc hien chi thi 32 ve pho bien giao duc phap luat
Ông Nghiêm Xuân Trường, Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Quảng Ninh báo cáo hoạt động thực hiện Chỉ thị số 32 và PBGDPL của tỉnh Quảng Ninh

Sau 15 năm thực hiện Chỉ thị số 32 và công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, Vụ trưởng Vụ Phổ biến giáo dục pháp luật, Bộ Tư pháp đã đánh giá cao những lỗ lực của các địa phương trong thực hiện PBGDPL. Đồng thời, qua các bài tham luận, ý kiến của các địa phương, đặc biệt là những khó khăn, hạnh chế trong quá trình thực hiện PBGDPL, Vụ Phổ biến giáo dục pháp luật sẽ có báo cáo gửi ban chỉ đạo tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 32 để đánh giá lại những kết quả đã đạt được, tồn tại, hạn chếm vướng mắc, nguyên nhân trong quá trình triển khai; Rút ra những bài học kinh nghiệm; nhận diện bối cảnh, yêu cầu mới của công tác phổ biến, giáo dục pháp luật từ đó đề ra định hướng, nhiệm vụ, giải pháp nhằm tăng cường, đổi mới vai trò lãnh đạo của Đảng đối với công tác PBGDPL trong giai đoạn hiện nay.

tong ket 15 nam thuc hien chi thi 32 ve pho bien giao duc phap luat
Các đại biểu chia sẻ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện PBGDPL tại địa phương

Tuệ Nghi

tra-cuu-diem-thi-bottom-article