Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh Lực lượng CAND:

Trân quý từng góc lịch sử của ngành

Cập nhật: 08:46 | 11/06/2019
Song song với việc thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự và xây dựng đội ngũ trong sạch, vững mạnh; lực lượng CAND còn luôn coi công tác nghiên cứu lịch sử, bảo tàng truyền thống của ngành là nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài và cần thực hiện nghiêm túc.

Cục Khoa học, chiến lược, lịch sử CA- Bộ Công an vừa tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết 2 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 10/CT-BCA-X11 về công tác khoa học lịch sử, bảo tàng truyền thống CAND đến năm 2020, tầm nhìn 2030.

Trong hơn 2 năm qua, công tác nghiên cứu, biên soạn, tổng kết lịch sử CAND đã được cấp ủy, lãnh đạo các cấp trong CAND quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo; sự phối hợp, giúp đỡ của các ban, Bộ, ngành, địa phương và nhân dân, do đó đã hoàn thành triển khai nghiên cứu, biên soạn được khối lượng lớn các công trình, đề tài nghiên cứu lịch sử, trong đó có nhiều công trình, đề tài có giá trị cao.

Đã tổ chức nghiên cứu, biên soạn và nghiệm thu hơn 350 công trình lịch sử, trong đó có 196 công trình biên niên sự kiện lịch sử, 38 công trình lịch sử hoàn chỉnh, 95 công trình lịch sử truyền thống và 26 công trình thuộc các thể loại nghiên cứu khác...

Đặc biệt, đã triển khai 2 công trình tổng kết lịch sử cấp Bộ trọng điểm: Tổng kết lịch sử CAND Việt Nam giúp Campuchia (1978 - 1991) và Tổng kết lịch sử CAND Việt Nam quan hệ, hợp tác với CA Campuchia (1992 - 2015). Các công trình đều được thực hiện nghiêm túc, khoa học với sự tham gia, phối hợp của nhiều cơ quan nghiên cứu lịch sử, các nhân chứng lịch sử, các chuyên gia trong và ngoài lực lượng CAND.

tran quy tung goc lich su cua nganh
Đoàn viên thanh niên CA đến tham quan, tìm hiểu các kỷ vật tại Bảo tàng CAND. (Ảnh: M.K)

Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Văn Thành khẳng định: Công tác nghiên cứu lịch sử, bảo tàng truyền thống thời gian qua đã giải quyết cơ bản những vấn đề lịch sử CAND thời kỳ chống thực dân Pháp và chống Mỹ, cứu nước; bước đầu quan tâm nghiên cứu, tổng kết lịch sử CAND thời kỳ đổi mới; qua đó nêu cao nhận thức, củng cố niềm tin và tăng thêm lòng tự hào của cán bộ, chiến sỹ, các tầng lớp nhân dân và bạn bè quốc tế về truyền thống vẻ vang của lực lượng CA; cung cấp luận cứ khoa học, cơ sở thực tiễn đề ra các chủ trương, giải pháp bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội và xây dựng lực lượng CAND trong tình hình mới.

Để công tác nghiên cứu khoa học lịch sử, bảo tàng truyền thống CAND đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, cấp ủy, thủ trưởng CA các cấp phải nhận thức đúng đắn, đầy đủ về vị trí, vai trò, ý nghĩa của công tác nghiên cứu lịch sử và bảo tàng truyền thống đối với việc thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự và xây dựng lực lượng CAND trong sạch, vững mạnh; coi đây là nhiệm vụ thường xuyên và lâu dài, đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp về mọi mặt của các cấp ủy đảng.

Nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu lịch sử, mỗi sản phẩm nghiên cứu phải có giá trị khoa học, giá trị thực tiễn cao, rút ra bài học kinh nghiệm. Thường xuyên chú trọng công tác bồi dưỡng, giáo dục lịch sử truyền thống lực lượng CAND cho cán bộ, chiến sỹ. Nâng cao hiệu quả công tác thông tin, chất lượng giảng dạy và học lịch sử CA ở các trường CAND. Nghiên cứu quy hoạch, xây dựng, đổi mới nội dung, hình thức trong trưng bày Bảo tàng CAND theo hướng hiện đại, từng bước áp dụng các giải pháp khoa học công nghệ trong trưng bày, xứng đáng là bảo tàng cấp quốc gia.

Tăng cường công tác phối hợp nghiên cứu, chia sẻ thông tin khoa học lịch sử CA với các cơ quan nghiên cứu lý luận, nghiên cứu khoa học trong và ngoài ngành CA; đẩy mạnh hợp tác quốc tế, trao đổi kinh nghiệm, tiếp thu tri thức và công nghệ tiên tiến phục vụ trong công tác khoa học lịch sử và bảo tàng truyền thống CAND.

Nam Du

tra-cuu-diem-thi-bottom-article