Tránh “lọt” tham nhũng trong nhận quà tặng rồi tác động đến người có thẩm quyền

Cập nhật: 17:16 | 13/06/2018
Trong thực tiễn có nhiều trường hợp người thân thích của người có chức vụ, quyền hạn nhận quà tặng của người khác hoặc người đó nhận quà tặng của những người không liên quan đến công việc do mình quản lý, nhưng tác động đến người có thẩm quyền giải quyết công việc cho người đưa quà tặng.

Cho ý kiến về Dự án Luật phòng chống tham nhũng sửa đổi, đại biểu Nguyễn Hữu Chính (TP Hà Nội) cho rằng, Điều 22 trong dự thảo luật quy định: "Cán bộ, công chức, viên chức không được nhận quà tặng dưới mọi hình thức của cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có liên quan đến công việc do mình giải quyết hoặc thuộc phạm vi quản lý của mình".

Theo ông Chính, quy định này mới chỉ cấm người có chức vụ, quyền hạn không được nhận quà tặng của những người liên quan đến công việc do người đó giải quyết hoặc quản lý.

tranh lot tham nhung trong nhan qua tang roi tac dong den nguoi co tham quyen
Đại biểu Nguyễn Hữu Chính cho rằng cần bổ sung quy định về việc nhận quà tặng rồi tác động đến người có thẩm quyền (ảnh: QH)

Tuy nhiên, trong thực tiễn có nhiều trường hợp người thân thích của người có chức vụ, quyền hạn nhận quà tặng của người khác hoặc người đó nhận quà tặng của những người không liên quan đến công việc do mình quản lý, nhưng tác động đến người có thẩm quyền giải quyết công việc cho người đưa quà tặng thì dự thảo chưa đề cập và chưa có biện pháp xử lý.

“Đây là kẽ hở mà theo tôi cần thiết phải sửa đổi, bổ sung điều này cho phù hợp với lý luận và thực tiễn hiện nay”, ông Chính nói.

Đại biểu Mai Sỹ Diến (Thanh Hoá) cũng thống nhất với quy định tặng quà và nhận quà tặng là: “Tổ chức, cá nhân không được nhận quà tặng dưới mọi hình thức của tổ chức, cá nhân có liên quan đến công việc do mình giải quyết hoặc thuộc phạm vi quản lý của mình”.

Như vậy có nghĩa, người có chức vụ, quyền hạn được nhận quà của các tổ chức, cá nhân không phụ trách, không vì vụ lợi. Đây là một khoản thu nhập mà pháp luật không cấm. Trong kê khai tài sản được gọi là thu nhập khác và thực tiễn trong xã hội cho thấy quyền hạn, chức vụ càng cao thì khoản thu nhập này càng cao.

tranh lot tham nhung trong nhan qua tang roi tac dong den nguoi co tham quyen
Đại biểu Mai Sĩ Diến đề nghị quy định phải nộp thuế thu nhập cá nhân với quà tặng (ảnh: QH)

“Tuy nhiên, khoản thu nhập này tôi đề nghị quy định phải nộp thuế thu nhập cá nhân”, đại biểu Mai Sĩ Diến nói. Theo Dự thảo, cơ quan, tổ chức, đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức không được nhận quà tặng dưới mọi hình thức của cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có liên quan đến công việc do mình giải quyết hoặc thuộc phạm vi quản lý của mình.

Đồng thời, không được sử dụng tài chính công, tài sản công làm quà tặng, trừ trường hợp tặng quà vì mục đích từ thiện, đối ngoại và trong một số trường hợp cần thiết khác.

Dự thảo cũng giao Chính phủ quy định cụ thể về các trường hợp được tặng quà, định mức, tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục tặng quà quy định tại khoản 2 Điều 22 Dự thảo.

H.L