Trẻ em có quyền được hưởng các quyền mà người lớn có

Cập nhật: 15:16 | 27/07/2017
Hỏi: Công ước Quốc tế về quyền trẻ em là gì? Quyền trẻ em có giống quyền của người lớn hay không?

bo-khampha-kenh14-08-8f6ee
Ảnh minh họa

 

Trả lời: Công ước Quốc tế về quyền trẻ em là Luật quốc tế để bảo vệ quyền trẻ em, bao gồm 54 điều khoản. Công ước đề ra các quyền cơ bản của con người mà trẻ em trên toàn thế giới đều được hưởng và được liên Hợp quốc thông qua năm 1989. Công ước được hầu hết các nước trên thế giới đồng tình và phê chuẩn.

 

Trẻ em cũng là con người, là thành viên của xã hội, là công dân của đất nước nên các em có quyền được hưởng các quyền mà người lớn có.

 

Tuy nhiên, vì trẻ em còn non nớt về thể chất và trí tuệ nên có một số quyền chưa được hưởng đầy đủ và phải dựa vào người lớn. Ví dụ như trẻ em dưới 1 tuổi không thể tự do đi lại, trẻ em chưa được phép tham gia bầu cử, trẻ em dưới 15 tuổi phải có người giám hộ trong việc quản lý tài sản thừa kế.

 

 

Thế Vinh / PL&XH

tra-cuu-diem-thi-bottom-article