Trong năm 2018, bán lẻ hàng hóa và dịch vụ đạt gần 4,4 triệu tỷ đồng

Cập nhật: 19:09 | 02/01/2019
Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, trong năm 2018 vừa qua, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước đạt gần 4,4 triệu tỷ đồng, tăng 11,7% so với năm 2017.
trong nam 2018 ban le hang hoa va dich vu dat gan 44 trieu ty dong

Tính riêng trong quý 4-2018, tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng đạt 1,16 triệu tỷ đồng, tăng 4,4% so với cùng kỳ năm ngoái.

Cụ thể, doanh thu bán lẻ hàng hóa năm 2018 ước tính đạt 3,3 triệu tỷ đồng, chiếm 75,2% tổng mức và tăng 12,4% so với năm trước. Doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống ước tính đạt 539,5 nghìn tỷ đồng, chiếm 12,3% tổng mức và tăng 9,1% so với năm 2017.

Đối với doanh thu du lịch lữ hành ước tính đạt 41 nghìn tỷ đồng, chiếm 0,9% và tăng 14,1% so với năm trước. Các loại doanh thu dịch vụ khác ước tính đạt 509,1 nghìn tỷ đồng, tăng 9,8% so với năm 2017.

Doanh thu hoạt động viễn thông đạt 395,8 nghìn tỷ đồng, tăng 7,3% so với năm 2017, tính riêng trong quý 4-2018, doanh thu hoạt động viễn thông đạt 107,4 nghìn tỷ đồng, tăng 7,6% so với cùng kỳ năm trước.

Đối với lĩnh vực vận tải hàng hóa, cả năm 2018 ước đạt 1.634,7 triệu tấn, tăng 10% và 306,4 tỷ tấn.km, tăng 7,6%. Còn lĩnh vực vận tải hành khách trong năm 2018, đạt 4.641,5 triệu lượt khách, tăng 10,7% so với năm trước và 207,1 tỷ lượt khách.km, tăng 10,9%.

C.Kỳ

tra-cuu-diem-thi-bottom-article