Trường Cao đẳng Cơ điện Tây Bắc hồi âm những nội dung Báo Pháp luật & Xã hội phản ánh

Cập nhật: 10:01 | 12/06/2018
Ngày 7-6-2018, báo điện tử Pháp luật & Xã hội có bài phản ánh về việc liên kết đào tạo tại Trường Cao đẳng Cơ điện Tây Bắc. Ngày 11-6-2018, Trường Cao đẳng Cơ điện Tây Bắc có công văn số 437/CĐTB gửi Báo Pháp luật & Xã hội với những nội dung hồi âm như sau:    
truong cao dang co dien tay bac hoi am nhung noi dung bao phap luat xa hoi phan anh Trường CĐ Nghề Cơ điện Tây Bắc liên kết đào tạo nghề trái phép?

Trường Cao đẳng Cơ điện Tây Bắc (tên gọi cũ là Trường Cao đẳng nghề Cơ điện Tây Bắc) trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Hiện trường đang đào tạo 9 nghề trình độ cao đẳng 14 nghề trình độ trung cấp và 15 nghề trình độ sơ cấp theo Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động Giáo dục nghề nghiệp số 248/2017/GCNĐKHĐ-TCDN ngày 18-7-2017 và 248a/2017/GCNĐKBS-TCGDNN ngày 21-5-2018 do Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp cấp.

Ngày 8-6-2017, nhà trường đã đọc bài báo phản ánh về công tác đào tạo của trường trên báo điện tử Pháp luật và Xã hội. Nhà trường cung cấp thông tin để quý tòa soạn xem xét:

truong cao dang co dien tay bac hoi am nhung noi dung bao phap luat xa hoi phan anh
Trường Cao đẳng Cơ điện Tây Bắc

Về nội dung đào tạo nghề Kế toán lao động tiền lương và bảo hiểm xã hội trình độ trung cấp nghề tại Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình: Trong những năm qua việc tuyển sinh đối với các trường cao đẳng, trung cấp, cao đẳng nghề, trung cấp nghề gặp rất nhiều khó khăn do tâm lý trọng bằng cấp của đa số phụ huynh học sinh và học sinh; số lượng trường tham gia đào tạo nghề nhiều.

Xuất phát từ việc tuyển sinh khó khăn nên các trường nói chung và trường Cao đẳng nghề Cơ điện Tây Bắc nói riêng đã liên kết với Trung tâm Giáo dục thường xuyên đào tạo nghề cho học sinh của trung tâm theo các văn bản cho phép và chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Để thu hút người học đăng ký học tập tại trường, Hội đồng đào tạo, Hội đồng Tuyển sinh của trường đã bàn bạc thống nhất mở thêm nghề mới nhằm thu hút người học trong đó có nghề Kế toán lao động tiền lương và bảo hiểm xã hội.

Sau khi có sự thống nhất cao trong Hội đồng đào tạo, Hội đồng Tuyển sinh của trường, Hiệu trưởng nhà trường đã Ban hành Quyết định số 42/QĐ-CĐTB ngày 29-01-2016 thành lập các ban xây dựng chương trình dạy nghề Quản trị mạng máy tính, chương trình dạy nghề Kế toán lao động tiền lương và bảo hiểm xã hội trình độ cao đẳng nghề và trình độ trung cấp nghề; ban hành Quyết định số 43/QĐ-CĐTB ngày 29-1-2016 thành lập các Hội đồng thẩm định chương trình dạy nghề Quản trị mạng máy tính, chương trình dạy nghề Kế toán lao động tiền lương và bảo hiểm xã hội trình độ cao đẳng nghề và trình độ trung cấp nghề.

truong cao dang co dien tay bac hoi am nhung noi dung bao phap luat xa hoi phan anh
Giấy chứng nhận đăng kí bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp mà trường Cao đẳng Cơ điện Tây Bắc được cấp

Ngày 12-4-2016, Hiệu trưởng nhà trường đã ban hành chương trình đào tạo nghề Kế toán lao động tiền lương và bảo hiểm xã hội trình độ cao đẳng nghề và trình độ trung cấp nghề theo Quyết định số 142/QĐ – CĐTB ngày 12-4-2016.

Ngày 13-6-2016, nhà trường đã có Hồ sơ đăng ký hoạt động dạy nghề bổ sung (Hồ sơ đăng ký hoạt động dạy nghề bổ sung gồm: Văn bản xin đăng ký bổ sung hoạt động dạy nghề số 315/ĐKBSDN-CĐTB ngày 13-6-2016 và Báo cáo bổ sung hoạt động dạy nghề số 316/BC-CĐTB ngày 13-6-2016).

Sau khi có kết quả tuyển sinh do tổ tư vấn tuyển sinh và giới thiệu việc làm trình Hội đồng tuyển sinh xét tuyển, nhà trường đã ban hành Quyết định số 637/QĐ-CĐTB ngày 18-10-2016 về việc công nhận thí sinh trúng tuyển học trung cấp nghề tại Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên huyện Hưng Hà và Quyết định số 638/QĐ-CĐTB ngày 18-10-2016 về việc tổ chức đào tạo hệ Trung cấp nghề cho học sinh tại Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Hưng Hà nghề Kế toán lao động tiền lương và bảo hiểm xã hội trình độ trung cấp nghề khóa học 2016 – 2019.

Tuy nhiên vì nhiều lý do mà tại thời điểm mở lớp thì trường chưa được Tổng cục Dạy nghề cấp Giấy đăng ký bổ sung hoạt động dạy nghề đối với nghề này. Song tại thời điểm hiện tại nhà trường đã được cấp Giấy đăng ký hoạt động Giáo dục nghề nghiệp bổ sung đối với nghề Kế toán lao động tiền lương và bảo hiểm xã hội trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng.

Về nội dung sửa tên nghề Kế toán lao động tiền lương và bảo hiểm xã hội thành Kế toán lao động tiền lương và một vài lỗi khác trong Quyết định trúng tuyển số 637/QĐ-CĐTB ngày18-10-2016 và Quyết định số 638/QĐ-CĐTB ngày 18-10-2016 về việc tổ chức đào tạo lớp nghề Kế toán lao động tiền lương và bảo hiểm xã hội trình độ trung cấp nghề khóa học 2016 – 2019: Đối với nội dung này là không cố ý mà do lỗi soạn thảo văn bản và được phát hiện ngay sau khi ký phê duyệt. Các quyết định lỗi này đã được thu hồi và thay bằng Quyết định có nội chính xác với tên nghề và các lỗi nhỏ đã được sửa.

Về nội dung trường đang khó khăn không có khả năng chi trả Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình: Trên thực tế thông thường Trường Cao đẳng Cơ điện Tây Bắc nghiệm thu kết quả quản lý đào tạo và đào tạo với các Trung tâm liên kết sau khi kết thúc mỗi học kỳ. Sau khi nghiệm thu thì nhà trường đều thanh toán luôn không để xảy ra tình trạng nợ đọng rồi báo cáo khó khăn đối với đơn vị liên kết. Tuy nhiên vẫn còn có nơi, có lúc thanh toán chậm do bộ phận giúp việc Ban giám hiệu chậm làm công tác nghiệm thu hoặc việc thống nhất đối với đơn vị liên kết về nội dung nghiệm thu kéo dài.

Trên đây là một số nội dung nhà trường giải trình làm rõ những nội dung mà bài báo phản ánh.

PL&XH

tra-cuu-diem-thi-bottom-article