Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại tố cáo

Cập nhật: 09:24 | 08/12/2018
UBND TP Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 220/KH-UBND về Công tác thanh tra năm 2019.
tuyen truyen pho bien giao duc phap luat ve tiep cong dan xu ly don giai quyet khieu nai to cao
Ảnh minh họa

Theo kế hoạch, công tác thanh tra, giải quyết KNTC và phòng, chống tham nhũng được thực hiện đồng bộ tại tất cả các cấp, các ngành của Thành phố; Triển khai toàn diện công tác thanh tra, gồm thanh tra hành chính và thanh tra chuyên ngành, thanh tra theo kế hoạch và thanh tra đột xuất để kịp thời phát hiện xử lý vi phạm, chấn chỉnh hoạt động quản lý Nhà nước trong lĩnh vực được thanh tra.

Công tác thanh tra tập trung vào thực hiện thanh tra chuyên đề diện rộng về đấu thầu, mua sắm thuốc chữa bệnh, trang thiết bị y tế và sử dụng quỹ bảo hiểm y tế; thanh tra chuyên đề công tác quản lý nhà nước về giáo dục, đào tạo; thanh tra chuyên đề về việc hỗ trợ người hoạt động cách mạng từ trước Cách mạng tháng 8 năm 1945 cải thiện nhà ở.

Thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật và nhiệm vụ, quyền hạn của sở, ban, ngành Thành phố, tập trung vào những nội dung quan trọng, lĩnh vực dư luận xã hội quan tâm.

Thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật và nhiệm vụ, quyền hạn của UBND quận, huyện, thị xã, tập trung công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực đất đai (thu hồi đất, bồi thường, GPMB, tái định cư, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu tiền sử dụng đất, cấp GCN quyền sử dụng đất), khoáng sản, môi trường; đầu tư xây dựng; tài chính, ngân sách, chương trình mục tiêu quốc gia (xây dựng NTM).

Thanh tra việc quản lý vốn, tài sản, cổ phần hóa, thoái vốn, tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước do Chủ tịch UBND Thành phố thành lập.

Thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết KNTC và phòng, chống tham nhũng của Giám đốc sở, Chủ tịch UBND cấp huyện, tập trung vào những nơi phát sinh nhiều vụ việc khiếu nại phức tạp, tố cáo tiêu cực, tham nhũng, dư luận có nhiều ý kiến.

Thanh tra đột xuất khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật theo quy định của pháp luật; quyết định thanh tra lại các cuộc thanh tra đã được các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã tiến hành và kết luận nhưng phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật; các nhiệm vụ khác do Chủ tịch UBND Thành phố giao.

Các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã và các đơn vị trực thuộc Thành phố triển khai thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về tiếp công dân, giải quyết KNTC tại đơn vị; Tăng cường đôn đốc, kiểm tra, hướng dẫn việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân, giải quyết KNTC; công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết KNTC.

Thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, nhất là công khai, minh bạch hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị; minh bạch tài sản, thu nhập của cán bộ, công chức; thực hiện quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức nghề nghiệp; xây dựng và thực hiện tốt các chế độ định mức, tiêu chuẩn; đẩy mạnh CCHC, nhất là TTHC; thực hiện việc thanh toán không dùng tiền mặt và trả lương, thu nhập qua tài khoản...

T.Quang