Chương trình SGK lớp 1 mới quá “nặng”: Phân bổ thời lượng, nội dung dạy theo hướng hợp lý?

Thời gian qua, nhiều phụ huynh phản ánh nội dung SGK lớp 1 mới là quá nặng. Về nhà bố mẹ phải rất vất vả để kèm con học lại các âm/vần trên lớp nhưng không hiệu quả nên nhiều em có tâm lý sợ học. Vậy nguyên nhân và giải pháp cho vấn đề này là gì?

Đình Tuệ - Công Phương - Lê Vân