Người dân cần chấp hành nghiêm quy định cấm ép buộc người khác uống rượu bia?

Theo hướng dẫn tại Nghị định 117/2020 của Chính phủ, những người có hành vi xúi giục, ép buộc người khác uống rượu bia trước, trong giờ làm việc, giờ nghỉ giữa giờ sẽ bị phạt từ 1 – 3 triệu đồng.

Đình Tuệ - Đức Hùng - Công Phương