Những việc cần làm khi bị sốt, ho, đau họng, khó thở...

Bộ Y tế đưa ra khuyến cáo đối với người dân những việc cần làm khi có biểu hiện bị sốt, ho, đau họng, khó thở

Nguồn Bộ Y tế,Covid-19,dịch bệnh,khuyến cáo,sốt,ho,đau họng,khó thở

    Trước         Sau