Bộ Y tế gửi thông điệp 5K: "Lá chắn thép" trong phòng, chống dịch Covid-19...

Bộ Y tế khuyến cáo thực hiện tốt thông điệp 5K chính là “Lá chắn thép” để bảo vệ mọi người trước đại dịch Covid-19. Cụ thể, thông điệp 5K: Khẩu trang - Khử khuẩn - Khoảng cách - không tụ tập - khai báo y tế.

Nguồn Bộ Y tế

    Trước         Sau