Đan Phượng, Hà Nội: Nguồn nước ngầm bị ô nhiễm nặng bởi chỉ số mangan cao...

Theo đại diện UBND huyện Đan Phượng, việc kiểm tra nước mới được huyện thực hiện tại một số giếng tập trung còn tại giếng khoan nhỏ lẻ của hộ dân thì chưa kiểm tra. Tuy nhiên các chỉ số amoni, mangan đều vượt quy chuẩn cho phép. Theo quy hoạch cấp nước Thủ đô, toàn bộ huyện Đan Phượng sẽ được cấp nước từ Nhà máy nước mặt sông Hồng từ năm 2018. Nhưng đến nay, nhà máy chưa hoàn thành đi vào hoạt động.

Đức Hùng - Ngọc Quỳnh - Đình Tuệ

    Trước         Sau