Quận Hà Đông

Tỷ lệ hồ sơ được giải quyết đúng và trước hạn đạt 99,91%

Cập nhật: 20:58 | 24/06/2019
Trong 6 tháng đầu năm 2019, tỷ lệ hồ sơ được giải quyết đúng và trước hạn toàn quận đạt 99,91%. Việc thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 được đẩy mạnh. Đến nay, cấp quận và cấp phường đã tiếp nhận và đưa vào vận hành 106 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3; trong đó cấp quận là 71 dịch vụ, cấp phường 35 dịch vụ...

UBND quận Hà Đông vừa tổ chức hội nghị đối thoại với cá nhân, tổ chức về thủ tục hành chính và giải quyết thủ tục hành chính 6 tháng đầu năm 2019.

Qua 6 tháng đầu năm, UBND quận Hà Đông đã ban hành 05 kế hoạch, 02 quyết định và nhiều văn bản liên quan đến công tác chỉ đạo thực hiện kiểm soát TTHC. Công tác kiểm tra, kiểm soát được thực hiện thường xuyên, 6 tháng đầu năm đoàn kiểm tra của quận đã kiểm tra sơ bộ 17 phường, kiểm tra chuyên sâu về kiểm soát TTHC được 06 đơn vị. Nội dung kiểm tra tập trung vào việc thực hiện các quy định về rà soát, niêm yết công khai TTHC, xây dựng quy trình giải quyết TTHC. Bên cạnh đó, quận đã 07 lần ban hành thông báo công khai TTHC thuộc thẩm quyền.

Kết quả, số TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết theo các Quyết định công bố TTHC của thành phố là 279 thủ tục; số TTHC đang thực hiện tại quận là 259 thủ tục; số TTHC không thực hiện 20 thủ tục (do đặc thù địa phương không có rừng, không có vùng đồng bào dân tộc thiểu số...); 100% TTHC thực hiện tại quận đều được xây dựng quy trình giải quyết nội bộ theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2008 và công khai đúng theo các hình thức quy định.

ty le ho so duoc giai quyet dung va truoc han dat 9991

Hội nghị đối thoại TTHC 6 tháng đầu năm 2019 với cá nhân, tổ chức, DN tại UBND quận Hà Đông

Cũng trong 6 tháng đầu năm 2019, tỷ lệ hồ sơ được giải quyết đúng và trước hạn toàn quận đạt 99,91%. Việc thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 được đẩy mạnh. Đến nay, cấp quận và cấp phường đã tiếp nhận và đưa vào vận hành 106 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3; trong đó cấp quận là 71 dịch vụ, cấp phường 35 dịch vụ...

Tại hội nghị, các đại biểu tham dự đã trao đổi thẳng thắn, phân tích những ưu điểm, tồn tại trong công tác tiếp nhận và giải quyết TTHC tại quận. 12 lượt ý kiến của đại diện các cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp trên địa bàn đều đánh giá cao công tác giải quyết thủ tục hành chính, ý thức, thái độ của cán bộ công chức, viên chức trực tiếp tiếp xúc với người dân. Bên cạnh những kết quả đã đạt được, các đại biểu cũng kiến nghị một số vấn đề liên quan đến TTHC và giải quyết thủ tục hành chính còn đang vướng mắc về cấp giấy khai sinh, thông tin quy hoạch thửa đất, cấp giấy phép hoạt động karaoke và cấp giấy xác nhận về ATTP... Các ý kiến này đã được đại diện phòng, ban chuyên môn của quận giải đáp rõ ràng, thỏa đáng ngay tại Hội nghị.

Cảm ơn và ghi nhận những đóng góp của các đại biểu, Phó Chủ tịch UBND quận Hà Đông Phạm Thị Hòa cho biết, thời gian qua, UBND quận Hà Đông đã không ngừng nỗ lực trong CCHC nhằm xây dựng cơ quan điện tử tiến tới chính quyền điện tử. Để sớm thực hiện được điều này, ngoài tinh thần và năng lực của bộ máy, đội ngũ cán bộ thì còn cần sự quan tâm, chia sẻ và những ý kiến đóng góp quý báu của cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp để công tác CCHC trên địa bàn quận ngày càng tốt hơn.

Linh Anh

tra-cuu-diem-thi-thpt-quoc-gia-2019-300x250