Tỷ lệ người dân, tổ chức hài lòng với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước đạt 82,99%.

Cập nhật: 12:57 | 25/05/2019
Tỷ lệ người dân, tổ chức hài lòng với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước nói chung trong cả nước là 82,99%.

Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ vừa chủ trì Hội nghị công bố Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính năm 2018 (SIPAS 2018).

Theo Báo cáo kết quả Chỉ số SIPAS 2018 do Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ Phạm Minh Hùng công bố cho biết, tỷ lệ người dân, tổ chức hài lòng với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước nói chung trong cả nước là 82,99%.

Tỷ lệ người dân, tổ chức hài lòng với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước nói chung của 63 tỉnh, thành nằm trong khoảng 69,98% - 97,88%. Tỉnh có Chỉ số hài lòng cao nhất là Sơn La và thấp nhất Hà Giang.

Một nửa số tỉnh trong cả nước có Chỉ số hài lòng nằm trong khoảng 81,92% - 97,88%, một nửa số tỉnh có Chỉ số hài lòng nằm trong khoảng 69,98 - 81,92%. Như vậy, gần một nửa số tỉnh, thành cần nỗ lực để đảm bảo mục tiêu trên 80% người dân, tổ chức hài lòng đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước vào năm 2020.

5 yếu tố cơ bản của quá trình và kết quả cung ứng dịch vụ hành chính công được đánh giá trong khuôn khổ Chỉ số SIPAS 2018, gồm: (1) Tiếp cận dịch vụ, (2) thủ tục hành chính, (3) công chức, (4) kết quả dịch vụ, (5) việc tiếp nhận, xử lý ý kiến góp ý, phản ánh, kiến nghị, nhận được sự hài lòng của người dân, tổ chức lần lượt là: 80,62%, 86,40%, 85,10%, 88,13% và 74,07%.

ty le nguoi dan to chuc hai long voi su phuc vu cua co quan hanh chinh nha nuoc dat 8299
Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ Phạm Minh Hùng công bố kết quả Chỉ số SIPAS 2018

So với năm 2017, Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính nói chung cả nước năm 2018 tăng hơn 2%. Chỉ số hài lòng về 4 yếu tố, là tiếp cận dịch vụ, thủ tục hành chính, công chức, kết quả dịch vụ, cũng đều tăng so với năm 2017 tuy nhiên, Chỉ số hài lòng về yếu tố tiếp nhận, xử lý ý kiến góp ý, phản ánh, kiến nghị giảm.

Trong số 8 lĩnh vực đươc đo lường, lĩnh vực Giao thông, vận tải nhận được sự hài lòng cao nhất và lĩnh vực đất đai, môi trường nhận được sự hài lòng thấp nhất. Trong số 3 cấp hành chính ở địa phương, cấp xã nhận được sự hài lòng cao nhất và cấp huyện nhận được sự hài lòng thấp nhất.

Năm 2018, người dân, tổ chức có những phản ánh khá tích cực đối với quá trình cung ứng dịch vụ hành chính công. Gần như 100% người dân, tổ chức giao dịch dịch vụ hành chính công tại Bộ phận Một cửa; 78,20% đi lại 1 - 2 lần để giải quyết công việc; 93,80% nhận kết quả đúng hẹn và sớm hẹn; 97,55% không bị gây phiền hà, sách nhiễu; 98,58% không bị gợi ý nộp thêm tiền ngoài phí/lệ phí.

Tuy nhiên, Báo cáo SIPAS 2018 cũng cho thấy tỷ lệ người dân, tổ chức không hài lòng về sự phục vụ hành chính năm 2018 tăng lên so với năm 2017, từ 1,96% lên 2,08%. Tỷ lệ người dân, tổ chức phản ánh công chức gợi ý nộp thêm tiền ngoài phí/lệ phí ở địa phương cũng có xu hướng tăng lên, với tỉnh có tỷ lệ cao nhất tăng từ 4,30% năm 2017 lên 5,01% năm 2018.

Kết quả Chỉ số SIPAS 2018 cũng cho biết, người dân, tổ chức mong đợi các cơ quan chức năng sẽ mở rộng các hình thức thông tin tiếp cận dịch vụ, tiếp tục đơn giản hóa thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính hơn nữa.

H.L

tra-cuu-diem-thi-bottom-article