Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc phân bổ, sử dụng số tăng thu, tiết kiệm chi của ngân sách trung ương năm 2016

Cập nhật: 11:07 | 11/07/2017
(PL&XH) – Sáng 11-7, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV đã khai mạc phiên họp thứ 12, dự kiến diễn ra trong 2 ngày 11 và 12-7.

Theo chương trình, phiên họp sáng 11-7, UBTVQH sẽ cho ý kiến về mức phạt tiền tối đa trong lĩnh vực tín ngưỡng và tổng kết kỳ họp thứ 3, cho ý kiến bước đầu về việc chuẩn bị kỳ họp thứ 4 của Quốc hội.

Trong phiên làm việc buổi chiều, UBTVQH sẽ nghe Bộ trưởng Bộ Tài chính trình bày tờ trình, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội trình bày báo cáo thẩm tra và thảo luận về việc phân bổ, sử dụng số tăng thu, tiết kiệm chi của ngân sách trung ương năm 2016. Đồng thời, cho ý kiến việc phê duyệt Nghị định thư 7 về hệ thống quá cảnh hải quan thuộc Hiệp định khung ASEAN về tạo thuận lợi cho hàng hóa quá cảnh, sau khi nghe Bộ trưởng Bộ Tài chính trình bày tờ trình.

Ngày 12-7, UBTVQH sẽ nghe Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư trình bày tờ trình, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội trình bày báo cáo thẩm tra và cho ý kiến về việc điều chỉnh đối tượng sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ dự phòng giai đoạn 2012-2015 của Chương trình kiên cố hóa trường lớp học.

Cũng như nhiều phiên họp UBTVQH khác trong nhiều năm nay, một số cơ quan báo chí được mời dự đưa tin. Nhưng sáng nay, khi các PV đến đưa tin về phiên họp thì bất ngờ nhận được thông báo các phiên họp của UBTVQH sẽ phát thông cáo cho báo chí, thay vì đưa tin trực tiếp như trước.

H.L / PL&XH