Hiểu về Công ước của Liên hợp quốc về chống tham nhũng

Vấn đề báo cáo công khai

Cập nhật: 16:08 | 10/06/2018
Xin quý báo cho biết, quy định của Liên hợp quốc về chống tham nhũng đối với việc báo cáo công khai?
van de bao cao cong khai

Hỏi: Xin quý báo cho biết, quy định của Liên hợp quốc về chống tham nhũng đối với việc báo cáo công khai?

Nguyễn Quý Dũng, trú tại quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Trả lời: Về câu hỏi của bạn, báo PL&XH xin trả lời như sau:

Tại Điều 10 của Công ước của Liên hợp quốc về chống tham nhũng nêu rõ, xét đến sự cần thiết phải đấu tranh chống tham nhũng, trên cơ sở phù hợp với các nguyên tắc cơ bản của pháp luật nước mình, mỗi quốc gia thành viên sẽ tiến hành các biện pháp cần thiết để tăng cường minh bạch trong quản lý hành chính công, kể cả về tổ chức, quá trình thực hiện và ra quyết định. Các biện pháp đó bao gồm:

(a) Ban hành những thủ tục hoặc quy định cho phép công chúng, khi thích hợp, có được thông tin về tổ chức, quá trình thực hiện và ra quyết định của các cơ quan hành chính nước mình, cũng như các thông tin về quyết định và hành vi pháp lý liên quan đến công chúng mà vẫn đảm bảo được bí mật và thông tin cá nhân;

(b) Đơn giản hóa thủ tục hành chính ở những khâu thích hợp nhằm tạo điều kiện cho công chúng tiếp cận với cơ quan có thẩm quyền ra quyết định ;

(c) Công bố thông tin, trong đó có thể bao gồm báo cáo định kỳ, về nguy cơ tham nhũng trong các cơ quan hành chính nước mình.