Vận tải hành khách tháng 5-2019 đạt 417,4 triệu lượt

Cập nhật: 15:30 | 13/06/2019
Trong tháng 5-2019, vận tải hành khách đã giảm 0,4% với với tháng trước đó những lại tăng 0,3% so với cùng kỳ năm ngoái.
van tai hanh khach thang 5 2019 dat 4174 trieu luot

Theo đó, vận tải hành khách tháng 5-2019 ước tính đạt 417,4 triệu lượt khách, giảm 0,4% so với tháng 4-2019 nhưng lại tăng 0,3% với 19,1 tỷ lượt khách/km.

Tính chung 5 tháng đầu năm 2019, vận tải hành khách đạt 2.073,4 triệu lượt khách, tăng 10,6% so với cùng kỳ năm trước và 93,9 tỷ lượt khách/km mức tăng là 9,3%.

Trong đó vận tải trong nước đạt 2.065,8 triệu lượt khách (tăng 10,6%) và 73,1 tỷ lượt khách/km (tăng 9,1%); vận tải ngoài nước đạt 7,6 triệu lượt khách( tăng 10,5%) và 20,8 tỷ lượt khách.km (tăng 9,9%).

Xét theo ngành vận tải, đường bộ đạt 1.960 triệu lượt khách, tăng 10,8% so với cùng kỳ năm trước và 65,6 tỷ lượt khách/km, tăng 10,1%; đường thủy nội địa đạt 84,9 triệu lượt khách, tăng 7,8% và 1.656,1 triệu lượt khách/km, tăng 6,7%; đường biển đạt 3,2 triệu lượt khách và 189,4 triệu lượt khách/km; đường hàng không đạt gần 22 triệu lượt khách và 25,1 tỷ lượt khách/km.

Còn đối với vận tải đường sắt đã đạt 3,3 triệu lượt khách, giảm 8,1% và 1.350,3 triệu lượt khách/km, giảm 9,8%.

C.Kỳ

tra-cuu-diem-thi-bottom-article