Việc thực hiện quy chế dân chủ gắn với đối thoại được triển khai hiệu quả

Cập nhật: 09:29 | 27/06/2019
Ban chỉ đạo xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở TP Hà Nội vừa tổ chức Hội nghị giao ban đánh giá kết quả 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019. Đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Trưởng Ban chỉ đạo chủ trì hội nghị.

Báo cáo cho thấy, trong 6 tháng đầu năm, Ban chỉ đạo xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ (QCDC) ở cơ sở TP đã chủ động, tích cực tham mưu giúp cấp ủy chỉ đạo và triển khai nghiêm túc, bảo đảm tiến độ các nội dung về thực hiện QCDC theo chương trình công tác đã đề ra, gắn với chủ đề công tác "Năm dân vận chính quyền 2019”, “Năm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị”.

Công tác kiểm tra việc xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở tiếp tục được duy trì, nền nếp. Đến nay, đã kiểm tra tại 1 sở và 74 xã, phường, thị trấn thuộc 14 quận, huyện, thị xã. Việc thực hiện QCDC gắn với Nghị quyết 15-NQ/TU và Chỉ thị số 15-CT/TU của Thành ủy tiếp tục được đẩy mạnh. Trong 6 tháng đầu năm, chính quyền các địa phương, các cơ quan hành chính của TP đã tiếp trên 15.000 lượt công dân; tiếp nhận và xử lý 18.771 đơn các loại. Qua giải quyết khiếu nại, tố cáo đã kiến nghị kiểm điểm trách nhiệm 22 tập thể, 13 cá nhân để xảy ra sai phạm.

viec thuc hien quy che dan chu gan voi doi thoai duoc trien khai hieu qua

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị. Ảnh: N.V

Các cấp, các ngành TP tiếp tục triển khai hiệu quả Quyết định số 217-QĐ/TW và Quyết định số 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị, gắn với Quyết định số 6525-QĐ/TU và Quyết định số 2200 của Thành ủy. Trong 6 tháng đầu năm, các đồng chí Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP, Chủ tịch UBND TP đã gặp gỡ, tiếp xúc đối thoại với nhiều tầng lớp nhân dân, như: Gặp mặt, đối thoại với 200 đoàn viên, thanh thiếu nhi Thủ đô; gặp gỡ, đối thoại với hơn 1.000 công nhân lao động... Các quận, huyện, thị xã cũng tổ chức 59 hội nghị đối thoại (trong đó có 50 hội nghị đột xuất); cấp xã, phường, thị trấn tổ chức 243 hội nghị…

Bên cạnh những kết quả trên, báo cáo của Ban chỉ đạo cũng chỉ rõ những tồn tại, hạn chế như một số cấp ủy, chính quyền cơ sở chưa phát huy tốt vai trò của các tổ chức đoàn thể, quần chúng nhân dân, trong quá trình thực hiện QCDC ở cơ sở; hoạt động của Ban chỉ đạo xây dựng và thực hiện QCDC tại một số địa phương chưa thật sâu sát, công tác kiểm tra, đôn đốc việc xây dựng và thực hiện QCDC ở cấp cơ sở còn hạn chế, chưa chủ động. Công tác nắm bắt dư luận, tình hình bức xúc, nổi cộm của nhân dân ở một số địa phương, cơ sở chưa được sâu sát, kịp thời.

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng đánh giá: Trong 6 tháng đầu năm, Thành ủy đã ban hành 5 văn bản chỉ đạo thực hiện QCDC, gắn với chủ đề công tác của năm và các văn bản của Trung ương, trọng tâm là Nghị quyết 18-NQ/TW, Nghị quyết 19-NQ/TW và Nghị quyết 26-NQ/TW. Hoạt động của Ban chỉ đạo đồng bộ hơn, tập trung kiểm tra việc thực hiện QCDC ở cơ sở tại các đơn vị. Từ đó, kết quả đã có chuyển biến rõ nét, nhận thức và hành động của cấp ủy, chính quyền, đoàn thể được nâng lên; công tác tuyên truyền, vận động được triển khai khá tích cực; việc thực hiện QCDC gắn với đối thoại được triển khai hiệu quả từ TP đến cơ sở...

Nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng yêu cầu phải đẩy mạnh và nâng cao chất lượng công tác thông tin, tuyên truyền việc xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở bằng nhiều hình thức, thiết thực và phù hợp với từng nhóm đối tượng. Tiếp tục nâng cao nhận thức, trách nhiệm thực hiện QCDC của cấp ủy, chính quyền, các cơ quan, đơn vị, nhất là trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Đặc biệt, gắn QCDC với thực hiện nhiệm vụ chính trị của TP và các cơ quan, đơn vị, nhất là những khâu còn yếu.

Phó Bí thư Thường trực yêu cầu tiếp tục phát huy vai trò của MTTQ, các đoàn thể chính trị-xã hội trong công tác giám sát, phản biện, đặc biệt phải chú trọng khâu giải quyết các kiến nghị của nhân dân. Tiếp tục triển khai công tác kiểm tra việc thực hiện QCDC ở cơ sở, hoàn thành 103 xã, phường, thị trấn còn lại trong 6 tháng đầu năm theo đúng kế hoạch.

Vân Hà

tra-cuu-diem-thi-thpt-quoc-gia-2019-300x250