Việt Nam được hỗ trợ 3,7 triệu USD để phòng ngừa và ứng phó với bạo lực giới...

Cập nhật: 18:27 | 15/12/2017
Dự án Hỗ trợ cho Việt Nam trong công tác phòng ngừa và ứng phó với bạo lực giới, bạo lực gia đình và giải quyết vấn đề liên quan đến mại dâm dựa trên bằng chứng và tiếp cận quyền con người có tổng ngân sách là 4,1 triệu USD, trong đó 3,7 triệu USD do UNFPA tài trợ.

Ngày 15-12-2017, tại Hà Nội, Bộ LĐ-TBXH phối hợp cùng Quỹ Dân số Liên Hợp quốc (UNFPA) tổ chức lễ khởi động dự án Hỗ trợ cho Việt Nam trong công tác phòng ngừa và ứng phó với bạo lực giới, bạo lực gia đình và giải quyết vấn đề liên quan đến mại dâm dựa trên bằng chứng và tiếp cận quyền con người.

Với tổng ngân sách là 4,1 triệu USD cho giai đoạn 5 năm từ 2017-2021, trong đó 3,7 triệu USD do UNFPA tài trợ, Dự án sẽ tập trung vào 04 nhóm mục tiêu chính, gồm:

Hỗ trợ việc cung cấp bằng chứng để vận động xây dựng, hoàn thiện và nâng cao hiệu quả thực thi Luật Bình đẳng giới, Luật phòng chống bạo lực gia đình, các chính sách, chương trình về phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới/bạo lực gia đình;

Nâng cao năng lực điều phối và trách nhiệm giải trình của các cơ quan nhà nước, các tổ chức liên quan về phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới/bạo lực gia đình;

Vận động sự thay đổi nhận thức và hành vi của những nhà hoạch định chính sách và cộng đồng, đặc biệt là nam giới về phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới và bạo lực gia đình;

Hỗ trợ việc sử dụng bằng chứng và lồng ghép tiếp cận dựa trên quyền trong xây dựng, hoàn thiện pháp luật, chính sách và chương trình liên quan đến vấn đề mại dâm.

viet nam duoc ho tro 37 trieu usd de phong ngua va ung pho voi bao luc gioi
Bà Astrid Bant, Trưởng đại diện UNFPA tại Việt Nam phát biểu tại buổi lễ.

Thứ trưởng Đào Hồng Lan cho biết, Chính phủ Việt Nam đã ban hành Kế hoạch hành động quốc gia thực hiện Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững. Đây là hành lang pháp lý quan trọng để các cấp, các ngành của Việt Nam triển khai đồng bộ và hiệu quả hơn công tác bình đẳng giới trong thời gian tới.

Vừa qua, Quốc hội cũng đã nghe và thảo luận về Báo cáo mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới, phiên họp đã được truyền hình trực tiếp tới toàn thể nhân dân. Điều này khẳng định Bình đẳng giới ngày càng đóng vai trò quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Tuy nhiên, việc thực hiện bình đẳng giới cần có những giải pháp, cách thức triển khai hiệu quả hơn. Phụ nữ và trẻ em gái vẫn là nạn nhân chủ yếu của tình trạng bạo lực trên cơ sở giới/bạo lực gia đình.

Trên thế giới, theo bà Lan, cách tiếp cận hướng tới thu hút sự tham gia của nam giới và trẻ em trai được xem xét như là “nhân tố của sự thay đổi” đã khẳng định được thành công trong phòng, chống bạo lực đối với phụ nữ. Do vậy mô hình cần được nghiên cứu, xây dựng và triển khai rộng rãi tại Việt Nam trong thời gian tới.

Bà Astrid Bant, Trưởng Đại diện UNFPA tại Việt Nam đánh giá cao sự hợp tác và cam kết của Bộ LĐ-TBXH, Bộ VH-TT-DL và Trung ương Hội Nông dân Việt Nam trong việc phối hợp và triển khai các hoạt động liên ngành nhằm thúc đẩy bình đẳng giới và xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái tại Việt Nam trong thời gian qua.

H.L