Vĩnh Phúc: Đẩy mạnh triển khai dồn điền đổi thửa

Cập nhật: 14:14 | 24/04/2019
Thực hiện chủ trương dồn điền đổi thửa, Tỉnh ủy Vĩnh Phúc đã ban hành Chỉ thị số 11-CT/TU ngày 11-11-2016. Huyện Vĩnh Tường được lựa chọn là địa phương đầu tiên trong tỉnh triển khai thực hiện chủ trương này.       

Căn cứ từ thực tế tại địa phương, Tỉnh ủy Vĩnh Phúc ban hành Chỉ thị số 11-CT/TU ngày 11-11-2016, và Huyện ủy Vĩnh Tường đã ban hành Nghị quyết số 07-NQ/HU ngày 15-12-2016 về dồn thửa đổi ruộng. Năm 2017, huyện Vĩnh Tường đã tập trung chỉ đạo làm điểm thành công tại 2 xã Cao Đại, Ngũ Kiên tạo được sự thay đổi rõ nét trong sản xuất nông nghiệp tại địa phương triển khai thực hiện – năng suất lao động tăng lên, đồng thời tiết kiệm được công sức, thời gian, tiền của nhân dân.

Trên cơ sở kết quả làm điểm, ngày 22-6-2018 UBND tỉnh Vĩnh Phúc ban hành Kế hoạch số 256/KH-UBND về thực hiện dồn thửa, đổi ruộng trong nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc. Theo đó, huyện Vĩnh Tường tiếp tục triển khai tại 5 xã trong địa bàn huyện.

Xã Phú Đa, một trong những xã thực hiện dồn thửa đổi ruộng, có tổng diện tích đất tự nhiên là 643,03 ha. Trong đó, đất nông nghiệp là 496,49 ha chiếm 77,2% tổng diện tích đất tự nhiên toàn xã. Bình quân mỗi hộ tại thôn Gồ và Yên Định có 7 thửa/hộ; còn các thôn Thượng, Trung, Tam Dinh và Đông mỗi hộ có 17 thửa/hộ.

Hiện nay, cả 6 thôn trên địa bàn xã Phú Đa đang tiến hành lập phương án dồn thửa đổi ruộng, phân hạng đất, xác định hệ số K làm cơ sở xin ý kiến Đảng viên trong Chi bộ và triển khai xin ý kiến toàn thể Nhân dân.

vinh phuc day manh trien khai don dien doi thua
Xã Phú Đa, là địa phương được lựa chọn để thực hiện chủ trương dồn thửa đổi ruộng tại tỉnh Vĩnh Phúc 

Tuy nhiên, một vấn đề “vướng mắc” nảy sinh chính là thống nhất hệ số K, thực hiện phương án chia ruộng để gieo cấy vụ xuân hè kịp thời vụ. Nhiều hộ gia đình ở các thôn không tham gia họp để bàn bạc, thống nhất phương án dồn thửa đổi. Lý do được những người không dự họp đưa ra là, họ yêu cầu phải giải quyết dứt điểm 07 nội dung: Đề nghị chia diện tích đất công ích để lại vượt quá 5% cho Nhân dân. Đề nghị làm rõ quỹ đất 863 và chia trả cho Nhân dân.

Việc thi công hạ tầng đồng ruộng gồm: Giao thông nội đồng, kênh mương, san gạt mặt bằng còn một số nơi không đạt tiêu chuẩn kỹ thuật. Đề nghị làm rõ địa giới hành chính giữa xã Phú Đa với xã Vĩnh Ninh, Vĩnh Thịnh. Đề nghị phá dỡ các trang trại hiện hữu, san gạt mặt bằng để thực hiện dồn thửa đổi ruộng. Nhân dân thôn Yên Định và thôn Gồ đề nghị chia diện tích giáp kênh N1, N2 cho Nhân dân. Nhân dân thôn Yên Định đề nghị xử lý các trường hợp vi phạm về đất đai ven làng, ven lũy.

Tiếp thu ý kiến, kiến nghị của Nhân dân; từ ngày 27-2-2019, UBND huyện Vĩnh Tường đã tăng cường lãnh đạo, cán bộ xuống trực tiếp xã Phú Đa để rà soát, chỉ đạo triển khai các nội dung, giải quyết kiến nghị của nhân dân, Phân công 02 đồng chí Phó Bí thư Huyện ủy, 02 đồng chí Phó Chủ tịch UBND cùng lãnh đạo các phòng chuyên môn xuống trực tiếp chỉ đạo tại xã, tháo gỡ khó khăn trong quá trình triển khai.

Hiện tại, UBND huyện đã ban hành văn bản trả lời số 390/UBND-TNMT, nêu rõ: Đối với phần quỹ đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích của xã Phú Đa vượt quá 5%, thực hiện theo đúng điều 132 Luật đất đai năm 2013,  không chia nhỏ lẻ đến hộ dân mà giao cho UBND xã Phú Đa quản lý. UBND xã Phú Đa có trách nhiệm công khai toàn bộ diện tích đất công ích trên địa bàn quản lý cho Nhân dân được biết. Phần diện tích đất công ích vượt quá 5%, UBND xã tổ chức đấu thầu theo quy định. Kinh phí thu được và việc sử dụng kinh phí thu được từ việc giao thầu phải được công khai và xin ý kiến Nhân dân bắt đầu từ năm 2019.

“Thắc mắc” của người dân đối với diện tích đất nông nghiệp trong quy hoạch theo Quyết định số 863/QĐ-UB ngày 27/12/1991 của UBND tỉnh Vĩnh Phú (cũ) còn lại. Tại văn bản trả lời số 458/UBND-TTr, cơ quan chức năng cũng xác định, “đề nghị của một số hộ dân đòi UBND xã Phú Đa chia diện tích đất trên cho khẩu 64 nhân dịp dồn thửa đổi ruộng” là không có cơ sở xem xét, giải quyết. Mặt khác, Chỉ thị số 11-CT/TU ngày 11-11-2016 của Tỉnh ủy Vĩnh Phúc nêu rõ: “Không đặt vấn đề chia lại ruộng đất cũng như giải quyết các tồn tại trong giao ruộng những năm trước đây”; Do vậy, yêu cầu UBND xã Phú Đa quản lý và sử dụng diện tích đất nêu trên đúng mục đích, đúng theo quy hoạch sử dụng đất.

Về đề nghị phá dỡ các trang trại hiện hữu, san gạt mặt bằng để thực hiện dồn thửa đổi ruộng. Nội dung này, tại văn bản số 390/UBND-TNMT nêu rõ: Đối với các trang trại tự phát không phù hợp với quy hoạch, không đủ điều kiện mà phải tháo dỡ, yêu cầu UBND xã Phú Đa phối hợp với các cơ quan liên quan của huyện hoàn thiện hồ sơ để xử lý theo quy định xong trước 31-12-2019. Ngày 15-3-2019, UBND huyện đã ban hành Quyết định số 179/QĐ-UBND về việc thành lập Tổ rà soát hồ sơ xử lý đối với các trang trại buộc phải tháo dỡ để phục vụ công tác DTĐR trên địa bàn xã Phú Đa. Đến nay, Tổ rà soát hồ sơ đã tư vấn giúp xã Phú Đa phân loại các trang trại đủ điều kiện giữ nguyên, các trang trại buộc phải tháo dỡ để thông báo cho Nhân dân được biết; đối với các trang trại buộc phải tháo dỡ yêu cầu xã Phú Đa xây dựng kế hoạch chi tiết để xử lý theo quy định.

Về ý kiến Nhân dân thôn Yên Định và thôn Gồ đề nghị chia diện tích giáp kênh N1, N2 cho Nhân dân. Cơ quan chức năng cũng đã tiến hành phối hợp với Công ty TNHH MTV thủy lợi Liễn Sơn tổ chức kiểm tra kênh N1, N2 thuộc địa phận thôn Yên Định và thôn Gồ; kết quả kiểm tra cho thấy: Cơ bản diện tích đất trũng do lấy đất đắp kênh giáp kênh N1, N2 hiện đã được HTX NN giao thầu cho người dân để sản xuất nông nghiệp.

Diện tích này một phần là diện tích hành lang kênh (tính từ chân mái ngoài kênh trở ra là 2m); diện tích còn lại từ hành lang kênh đến giáp đất nông nghiệp của Nhân dân là đất do UBND xã Phú Đa quản lý. Yêu cầu UBND xã Phú Đa làm việc với HTX NN để thanh lý các Hợp đồng giao thầu và quản lý diện tích còn lại theo quy định hiện hành của Nhà nước.

Có thể nói, các nội dung kiến nghị của nhân dân về công tác dồn thửa đổi ruộng đã được các cấp, các ngành từ tỉnh đến huyện và cơ sở tập trung giải đáp thắc mắc, giải quyết tồn tại; kiên trì giải thích để nhân dân nâng cao ý thức chấp hành, ủng hộ chủ trương thực hiện chủ trương đúng đắn này.

Sỹ Hào

tra-cuu-diem-thi-thpt-quoc-gia-2019-300x250