Vĩnh Phúc: TP Vĩnh Yên phấn đấu cơ bản hoàn thành các tiêu chí đô thị loại I

Cập nhật: 17:22 | 11/01/2019
Năm 2019, TP Vĩnh Yên (Vĩnh Phúc) triển khai ngay những niệm vụ trọng tâm ngay từ những ngày đầu, tháng đầu năm. Đảm bảo tăng trưởng hợp lý, phát triển ổn định bền vững…  

Trước mắt Vĩnh Yên chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức Đại hội Đảng các cấp; tập trung bồi thường giải phóng mặt bằng (GPMB); đẩy nhanh tiến độ đầu tư các dự án hạ tầng đô thị; phấn đấu cơ bản hoàn thành các tiêu chí đô thị loại I.

Năm 2019, TP. Vĩnh Yên tiếp tục triển khai các nhiệm vụ trọng tâm, vì các mục tiêu ổn định, bảo đảm tốc độ tăng trưởng hợp lý.Trong đó, chú trọng tăng trưởng chất lượng, bền vững, hiệu quả và sáng tạo; nâng cao năng suất lao động; tập trung bồi thường GPMB; đẩy nhanh tiến độ đầu tư các dự án hạ tầng đô thị, hạ tầng xã hội; Tăng cường công tác quản lý khai thác tài nguyên và bảo vệ môi trường.

Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng, lãng phí. Bảo đảm sự gắn kết giữa phát triển kinh tế với thực hiện an sinh xã hội; nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Tăng cường quốc phòng, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội.

vinh phuc tp vinh yen phan dau co ban hoan thanh cac tieu chi do thi loai i
Năm 2019 TP. Vĩnh Yên nỗ lực phấn đấu hoàn thành cơ bản các tiêu chí đô thị loại một (ảnh Khánh Linh)

Năm 2019, cũng là năm TP Vĩnh Yên tiếp tục phát triển các ngành dịch vụ, khai thác có hiệu quả các chợ; triển khai tổ chức, quản lý thí điểm tuyến phố chuyên doanh, tổ chức tốt các hoạt động xúc tiến thương mại, văn minh thương mại và văn minh đô thị. Tập trung tháo gỡ khó khăn, tìm ra các giải pháp để triển khai xây dựng các chợ theo đề án đã được duyệt đảm bảo tiến độ. Triển khai thực hiện có hiệu quả công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động dịch vụ, du lịch, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm; hỗ trợ các doanh nghiệp tiếp cận ứng dụng KHKT trong kinh doanh.

Đối với sản xuất nông nghiệp tiếp tục thực hiện, cụ thể hóa các cơ chế chính sách của tỉnh, thành phố để phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa. Mở rộng tối đa diện tích lúa chất lượng cao, đặc biệt quan tâm đến nâng cao chất lượng sản phẩm. Tiếp tục đưa thiết bị kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp, tập trung phát triển mạnh sản xuất rau an toàn. Mở rộng ứng dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất, chú trọng chất lượng giống, thời vụ, các biện pháp kỹ thuật thâm canh.

Khuyến khích tạo điều kiện để mọi thành phần kinh tế tham gia tìm kiếm thị trường tiêu thụ nông sản cho nông dân.Từng bước xây dựng và phát huy hiệu quả thương hiệu một số sản phẩm nông sản của thành phố, làm tiền đề và cơ sở cho sản xuất hàng hoá của tỉnh trong thời gian tới.Thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm và kế hoạch tiêm phòng vắc xin cho gia súc, gia cầm và phun khử trùng tiêu độc môi trường chăn nuôi trên địa bàn thành phố.Hỗ trợ phát triển chăn nuôi, thủy sản tới các hộ chăn nuôi, nuôi trồng trên địa bàn.

Đẩy mạnh các biện pháp tăng cường quản lý thu ngân sách nhà nước trên tất cả các lĩnh vực, trong đó rà soát lại tất cả các nguồn thu, khai thác tốt nguồn thu của khu vực ngoài Nhà nước, các hộ sản xuất, kinh doanh tư nhân, hộ kinh doanh cá thể. Nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý thuế, chống thất thu, gian lận thuế, chống chuyển giá. Thực hiện cân đối ngân sách bền vững. Quản lý chi ngân sách đảm bảo chặt chẽ, tiết kiệm, hiệu quả trong khả năng cân đối ngân sách thành phố.

TP Vĩnh Yên thực hiện nghiêm túc Luật đầu tư công và các văn bản liên quan. Thực hiện giám sát và đánh giá đầu tư theo Nghị định 84/2015/NĐ-CP ngày 30-9-2015 của Chính Phủ. Cụ thể, thẩm định, phân bổ kế hoạch đầu tư công năm 2019 theo quy định và thứ tự ưu tiên: Ưu tiên thanh toán cho các dự án hoàn thành, dự án chuyển tiếp có mặt bằng thi công, các dự án mới.

Triệt để thực hiện các biện pháp tiết kiệm. Tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện chính sách đất dịch vụ, hoàn thành công tác giao đất dịch vụ cho nhân dân trong năm 2019 theo kế hoạch chung của UBND tỉnh. Thực hiện tốt công tác thu hồi, giao đất, bồi thường, GPMB, định giá để đấu giá QSD đất, thủ tục hành chính về đất đai, môi trường; lập kế hoạch sử dụng đất năm 2020 trình UBND tỉnh phê duyệt. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường; chỉ đạo thực hiện tốt công tác thanh tra, kiểm tra xử lý vi phạm pháp luật về đất đai, môi trường, đồng thời, giải quyết tốt các đơn thư khiếu nại, tố cáo và các ý kiến phản ảnh, kiến nghị của nhân dân.

Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân.Tích cực đối thoại để giải thích rõ cho các hộ dân về chủ trương, chính sách. Triển khai công tác thu hồi đất, bồi thường GPMB các dự án mới đúng theo trình tự quy định, đảm bảo tiến độ, thời gian.

Năm 2019 TP tiếp tục nâng cao hiệu lực quản lý, điều hành của UBND các cấp trên tất cả các lĩnh vực. Đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ, tăng cường sự đoàn kết nhất trí trong tập thể cơ quan, đơn vị. Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở và xử lý nghiêm đối với việc chậm trễ thực hiện các nhiệm vụ được giao nhưng không có lý do chính đáng.Rà soát, tổ chức sắp xếp lại các đơn vị trực thuộc UBND thành phố. Thực hiện tốt quy chế phối hợp và phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị xã hội trong vận động nhân dân thực hiện chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, góp phần tạo đồng thuận xã hội trong việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2019 đã đề ra.

Sỹ Hào

tra-cuu-diem-thi-bottom-article