Chấm điểm cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

Xã không bố trí kinh phí hỗ trợ hoạt động hòa giải sẽ bị trừ điểm

Cập nhật: 18:33 | 25/06/2018
Theo quy định, khi chấm điểm cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, việc không thực hiện một số nhiệm vụ sẽ bị trừ điểm. Đây là các nhiệm vụ quan trọng, việc trừ điểm sẽ góp phần nâng cao trách nhiệm của chính quyền cơ sở trong việc quan tâm thực hiện các nhiệm vụ này.

Hỏi: Trong Phụ lục I của Thông tư số 07/2017/TT-BTP có quy định về trừ điểm khi không thực hiện một số nhiệm vụ. Vậy những nhiệm vụ nào không thực hiện thì bị trừ điểm và vì sao lại trừ điểm?

Trả lời:

Theo Bộ Tư pháp, Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư số 07/2017/TT-BTP, có 5/25 chỉ tiêu có quy định theo hướng bị trừ 0,25 điểm/nhiệm vụ khi không thực hiện nhiệm vụ này, cụ thể là:

- Nội dung 4 của Chỉ tiêu 2 thuộc Tiêu chí 1 (Tăng tội phạm và tệ nạn xã hội so với năm trước liền kề năm đánh giá);

- Nội dung 4 của Chỉ tiêu 2 thuộc Tiêu chí 2 (Không đảm bảo diện tích làm việc của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả; không đảm bảo trang thiết bị của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả và không bố trí công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả đảm bảo yêu cầu, thực hiện đầy đủ trách nhiệm theo quy định);

- Nội dung 2 của Chỉ tiêu 8 thuộc Tiêu chí 3 (Không tổ chức trao đổi, đối thoại theo quy định);

- Nội dung 3 của Chỉ tiêu 9 thuộc Tiêu chí 3 (Không bố trí kinh phí cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật);

- Nội dung 3 của Chỉ tiêu 3 thuộc Tiêu chí 4 (Không bố trí kinh phí cho công tác quản lý nhà nước về hòa giải ở cơ sở, kinh phí hỗ trợ hoạt động hòa giải, chi thù lao hòa giải viên theo vụ, việc).

xa khong bo tri kinh phi ho tro hoat dong hoa giai se bi tru diem
Đại diện Sở Tư pháp thông tin về việc hỗ trợ kinh phí cho các hòa giải viên cơ sở của huyện Thạch Thất

Cũng theo Bộ Tư pháp, sở dĩ quy định trừ điểm khi không thực hiện một số nhiệm vụ trong các chỉ tiêu tiếp cận pháp luật vì đây là các nhiệm vụ quan trọng. Thời gian vừa qua nhiều địa phương thực hiện chưa tốt nên trừ điểm có tác dụng nâng cao trách nhiệm của chính quyền cơ sở trong việc quan tâm thực hiện các nhiệm vụ này.

Nguyên An