Xăng dầu nhập khẩu quý I-2018 tăng trưởng tốt

Cập nhật: 16:27 | 07/05/2018
Trong quý I-2018, nhập khẩu xăng dầu của Việt Nam từ hầu hết các thị trường đều tăng so với cùng kỳ năm ngoái.

Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan, trong tháng 3-2018, nhập khẩu 1,23 triệu tấn, tương đương 783,7 triệu USD, tăng 16,9% về lượng và tăng 18,4% về trị giá so với cùng kỳ năm 2017. Giá xăng dầu nhập khẩu trung bình trong tháng 3-2018 tăng 1,32% so với tháng 2-2018, đạt 639,1 USD/tấn.

xang dau nhap khau quy i 2018 tang truong tot

Tính chúng, nhập khẩu xăng dầu quý I-2018 tăng 14,6% về lượng và tăng 37,5% về trị giá so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 3,38 triệu tấn, trị giá 2,18 tỷ USD. Giá nhập khẩu đạt 646,5 USD/tấn, tăng 20% so với cùng kỳ.

Việt Nam nhập khẩu xăng dầu từ các thị trường chủ yếu như: Malaysia, Hàn Quốc, Thái Lan, Singapore và Trung Quốc. Trong đó, nhập khẩu nhiều nhất từ Malaysia, chiếm 28,3% trong tổng lượng xăng dầu nhập khẩu của cả nước và chiếm 26,5% trong tổng kim ngạch, đạt 957.742 tấn, trị giá 579 triệu USD, tăng 42,4% về lượng và tăng 88,6% về trị giá so với cùng kỳ năm 2017.

Hàn Quốc là thị trường lớn thứ 2 cung cấp xăng dầu cho Việt Nam, chiếm 27,1% trong tổng lượng xăng dầu nhập khẩu của cả nước và chiếm 28,7% trong tổng kim ngạch, đạt 916.362 tấn, trị giá 627,92 triệu USD, tăng 25,3% về lượng và tăng 40,5% về kim ngạch so với cùng kỳ.

Quý I-2018, nhập khẩu xăng dầu từ thị trường Trung Quốc tăng mạnh 62% về lượng và tăng 100% về trị giá so với cùng kỳ, đạt 396.413 tấn, tương đương 256,69 triệu USD, chiếm 11,7% trong tổng lượng và tổng kim ngạch nhập khẩu xăng dầu của cả nước.

CK