Xây dựng, phê duyệt Quy ước các thôn, khu phố được triển khai đúng trình tự

Cập nhật: 09:07 | 10/07/2018
Theo Hội đồng PBGDPL TP Hà Nội, kết quả kiểm tra việc triển khai thực hiện hương ước, quy ước trên địa bàn Hà Nội năm 2017 và quý I/2018 cho thấy, các quận, huyện, xã, phường, thị trấn đã ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn triển khai xây dựng và thực hiện Quy ước tại các địa phương.

Về kết quả đạt được, đến nay, 10 quận, huyện được kiểm tra đã có 2.444 quy ước/2.602 thôn, làng, tổ dân phố được ban hành, đạt tỷ lệ 93,9%. Việc xây dựng, phê duyệt Quy ước các thôn, khu phố trên địa bàn các quận, huyện được triển khai đúng trình tự, thủ tục, thẩm quyền quy định.

Nội dung Quy ước được kiểm tra không trái quy định của pháp luật, trong đó đã quy định về xây dựng nếp sống văn hóa, gia đình văn hóa, khuyến khích học tập nâng cao dân trí về việc cưới, việc tang, mừng thọ và lễ hội, giữ gìn an ninh trật tự, phòng cháy và chữa cháy, an toàn giao thông, bảo vệ công trình công cộng, vệ sinh môi trường tại khu dân cư.

xay dung phe duyet quy uoc cac thon khu pho duoc trien khai dung trinh tu
Bà con thôn xóm cùng nhau dọn sạch đường làng. Ảnh minh họa

Sau khi Quy ước được Chủ tịch UBND cấp huyện phê duyệt, UBND các xã, phường, thị trấn chuyển Quy ước về trưởng thôn.

Tổ trưởng dân phố để in thành các bản Quy ước cung cấp đến mỗi hộ gia đình, tuyên truyền, phổ biến Quy ước rộng rãi theo hình thức như: Họp thôn, khu phố, trên hệ thống loa truyền thanh để các hộ gia đình thực hiện. Việc tổ chức thực hiện quy ước được người dân đồng tình hưởng ứng, tự giác thực hiện đã góp phần xây dựng đời sống văn hóa, củng cố tình đoàn kết tương thân, tương ái trong cộng đồng dân cư, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội, góp phần đưa chủ trương chính sách, pháp luật của Đảng và nước đi vào cuộc sống, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Những hạn chế được chỉ ra là, một số quận, các bản Quy ước của các tổ dân phố được xây dựng dập khuôn, sao chép bản quy ước mẫu. Vì vậy, nội dung có sự giống nhau, quy định sơ sài, chung chung, chưa cập nhật các chính sách, quy định mới được ban hành có liên quan đến đời sống của người dân tại cộng đồng dân cư (chính sách dân số, việc cưới, việc tang, lễ hội, y tế, vệ sinh môi trường, trật tự xây dựng, nghĩa vụ quân sự, giáo dục, phòng, chống tội phạm).

Các huyện, phần lớn các bản quy ước của các thôn, làng được xây dựng và phê duyệt cách đây nhiều năm và chưa được quan tâm rà soát, sửa đổi, bổ sung các chính sách, quy định mới được ban hành có liên quan đến đời sống của người dân tại cộng đồng dân cư như: Chính sách dân số (mỗi cặp vợ chồng nên có 2 con, không lựa chọn giới tính thai nhi), việc cưới, việc tang…

Qua đó, Hội đồng PBGDPL TP Hà Nội kiến nghị Bộ Tư pháp phối hợp Bộ Nội vụ ban hành Thông tư liên tịch sửa đổi, bổ sung Thông tư Liên tịch số 23/2014/TTLT-BTP-BNV hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp thuộc UBND tỉnh, TP trực thuộc Trung ương và Phòng Tư pháp thuộc UBND quận, huyện, thị xã, TP thuộc tỉnh, trong đó sửa đổi chức năng, nhiệm vụ của Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp có liên quan đến xât dựng và thực hiện hương ước, quy ước theo quy định tại Quyết định số 22/2018/QĐ-TTg ngày 8-5-2018 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước.

Triển khai thực hiện Quyết định số 22/2018/QĐ-TTg ngày 8-5-2018 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước; có văn bản chỉ đạo, hướng dẫn UBND các quận, huyện triển khai rà soát, sửa đổi, bổ sung, ban hành mới các hương ước, quy ước bảo đảm nội dung phù hợp với các quy định của Hiến pháp 2013 về quyền con người, quyền công dân; thực hiện dân chủ ở cơ sở; chính sách dân số trong tình hình mới; xây dựng nếp sống văn minh, gia đình văn hóa, quy tắc ứng xử nơi công cộng, phòng cháy chữa cháy, đảm bảo vệ sinh môi trường, an ninh trật tự ở cộng đồng dân cư, chương trình xây dựng nông thôn mới…

Đỗ Phương